Ontwerp en mondelinge geschiedenis Vlaanderen

Oral history wordt vrij frequent gebruikt bij architectuurhistorisch onderzoek en architectuurtentoonstellingen in Vlaanderen en België. Slechts een beperkt aantal opgenomen interviews is tot hiertoe ontsloten (beluister- of bekijkbaar, dan wel in transcriptie).

Het Vlaams Architectuurinstituut

Bij het ontwerp van de omgeving is er een sterke wisselwerking tussen expliciete kennis en onbewuste kennis, kennis die misschien wel doorgegeven wordt maar die meestal geen schriftelijke neerslag krijgt. Immaterieel cultureel erfgoed biedt een belangrijke opportuniteit om ook de zorg voor dit ‘ongrijpbaar’ erfgoed op te nemen. Een beter begrip van dit immaterieel erfgoed kan immers kwaliteitsprocessen in de hedendaagse omgang met de omgeving in gang zetten. Daarom zet het VAi in op het registreren van mondelinge bronnen en immaterieel cultureel erfgoed doorheen de verschillende projecten. Ontdek de verschillende diepte-interviews en reportages hier: