Stukken | Het gekwetste gewest

Om een representatief beeld te geven van het gemiddelde wederopbouwarchief van een gemeente in de Westhoek werd een selectie gemaakt van 154 archiefstukken op basis van vier pilootgemeenten, namelijk Boezinge, Dranouter, Leke en Zonnebeke.
De stukken zijn gegroepeerd in 13 categorieën volgens hun redactionele vorm.

  • Waar mogelijk is de titel overgenomen zoals die op het document voorkomt. De titel staat dan tussen aanhalingstekens. Documenten die geen titel hebben, zijn vrij omschreven en weergegeven zonder aanhalingstekens.
  • Eigennamen van auteurs van brieven zijn zo volledig mogelijk weergegeven. Wanneer de naam ontbreekt, was die in de brief onleesbaar.
  • Wanneer de selectie twee brieven van dezelfde persoon bevat, is de datum van de brief aan de titel toegevoegd om ze van elkaar te onderscheiden.
  • De namen van privépersonen zijn in de documenten onleesbaar gemaakt in het kader van de wetgeving op de privacy.

Aantekeningen

Bekendmakingen

Besluiten

Bestekken

Brieven

Facturen

Formulieren

Overeenkomsten

Staten en lijsten

Tekeningen en kaarten

Verklaringen

Vonnissen

Andere