Vrouwen* in architectuur en vormgeving

Het verhaal van het ontwerp van de gebouwde omgeving is te lang enkel verteld vanuit het perspectief van mannen. Het WIKI Women Design Project werpt licht op de cruciale rol van vrouwen* in de ontwerpgeschiedenis, en maakt hun bijdragen zichtbaar. Ons kennisdossier bevat waardevolle bronnen om meer onderzoek te stimuleren en onderzoekers te begeleiden naar boeiende informatie over werk van vrouwen* in het veld van vormgeving, architectuur en toegepaste kunsten.

*We gebruiken een asterisk bij vrouwen* om inclusiviteit uit te drukken en de aandacht te vestigen op de diversiteit binnen deze groep. De asterisk geeft aan dat de term niet alleen cisgender vrouwen omvat (vrouwen wiens genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen), maar ook trans vrouwen, niet-binaire personen die zich identificeren met vrouwelijkheid, en andere genderidentiteiten die onder de paraplu van vrouwelijkheid vallen. Het gebruik van de asterisk helpt ons om een bredere en meer inclusieve definitie van vrouwelijkheid te communiceren.