Wat is mondelinge geschiedenis?

Mondelinge geschiedenis of oral history is het hele spectrum van activiteiten dat gemoeid is met het interviewen van getuigen om het verleden te (re)construeren. Het bevat steeds volgende onderdelen:

  • het definiëren van een doelstelling van het project
  • het lokaliseren en afbakenen van potentiële getuigen in functie van de doelstelling
  • het selecteren en contacteren van de informanten
  • het opstellen van een vragenlijst
  • het afnemen van de interviews
  • het ontsluiten van de interviews
  • valorisatie: het aanwenden van het verzamelde materiaal in een historisch betoog, tentoonstelling, website, …

(bron: FARO dossier mondelinge geschiedenis)

Het registreren van mondelinge informatie vormt een vast onderdeel bij archiefoverdrachten. De archiefvormer zelf of zijn erfgenamen kunnen vaak waardevolle mondelinge informatie meegeven over de archiefvormer, over het archief en de oorspronkelijke orde en totstandkoming.