Zoekinstrumenten en hulpmiddelen

Hieronder sommen we enkele instrumenten op die kunnen helpen bij het opsporen van (kennis over) bouwbedrijven.

We verwijzen ook naar een artikel in het tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen, waarin bronnen en aanknopingspunten voor (lokale) bedrijfsgeschiedschrijving op een rijtje gezet worden: Bart Sas, 'Over hinderlijke inrichtingen en patentplichtigen. Het gemeentearchief als rijke bron voor lokale bedrijfsgeschiedenis', in: Bladwijzer, april 2016, pp. 15-25.

Financiële documenten

Een interessante bron van informatie over beursgenoteerde bedrijven tussen 1893 en 1975 is de Le Recueil financier. Annuaire des valeurs cotées aux bourses de Belgique.

Het Instituut voor Financiële Archeologie streeft naar een betere toegankelijkheid van financiële documenten, die belangrijke aanknopingspunten leveren voor economische geschiedenis en bedrijfsgeschiedenis. Ook voor onderzoek naar bouwbedrijven kunnen documenten zoals aandelen nuttige informatie bevatten, zoals de exacte stichtingsdatum of namen van bestuurders.

Heemkunde in artikels

Aangezien heemkundige kringen al eens een lokaal bouwbedrijfsarchief bewaren, is de databank met artikels van Heemkunde Vlaanderen een bijkomend interessant en fijnmazig zoekinstrument. Zo zijn er artikels terug te vinden in lokale heemkundige tijdschriften via de zoektermen 'bouwbedrijf' en 'aannemer' (bijvoorbeeld 'Uit de boekhouding van Frans Dedroog, aannemer te Eisden. Lonen en prijzen. : Eisden / Vanloffeld, F.').