Opening/debat

BWMSTR Label. Nieuwe bronnen van ontmoeten in de stad

22 maart 2022
19:00u (VOLZET)
Atelier Bouwmeester, Brussel

In de reeks SmallTalk organiseert het Team Vlaams Bouwmeester op 22 maart 2022 een publieksavond naar aanleiding van het onderzoek Nieuwe bronnen van ontmoeten in de stad. Het Antwerpse bureau B-architecten ontving hiervoor het Bouwmeester Label (BWMSTR label). Na een toelichting door de architecten over mogelijke nieuwe waterplekken in Borgerhout komen ook initiatieven uit andere steden aan bod.

Oude Vuilbeek in Borgerhout

De architecten werken rond de onderzoeksvraag: 'hoe kunnen we in de publieke stedelijke ruimte ontmoetingsplekken rond water herintroduceren, waar mensen graag samenkomen en zich bewuster worden van het dreigende watertekort?' B-architecten ging aan de slag in Borgerhout, de gemeente waar hun werkplek is en waar de oude Vuilbeek ondergronds loopt. De verdwenen waterloop nemen ze als uitgangspunt, leidraad of onderlegger voor een masterplan. Op specifieke plekken langs het uitgewiste tracé doorprikken ze zorgvuldig het oppervlak. Soms wordt het water werkelijk weer zichtbaar, elders wordt het gesymboliseerd, afhankelijk van het sociale statuut en de morfologie van de plek. Zo herintroduceren ze het afwezige water in de vorm van diverse ontmoetingsruimtes, die de sociale cohesie kunnen bevorderen. Vervolgens werd ingezoomd op vier sites met een verschillend statuut: een privaat binnengebied, een semiprivate site, een publieke ruimte en een semipublieke site. Aan de hand van eenvoudige schetsvoorstellen prikkelen de ontwerpers de verbeelding voor toekomstige waterplekken.

Praktisch

 • DATUM:

  22.03.2022

 • UUR:

  19:00u

 • LOCATIE:

  Atelier Bouwmeester

 • ADRES:

  Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel

 • INKOM:

  VOLZET