Beleid

Zicht brug Rijswijcklaan foto Eline Ros 20 VIERKANT f1562683059

Het Vlaams Architectuurinstituut is een door de overheid gefinancierde organisatie die de architectuurcultuur in Vlaanderen in al haar facetten ondersteunt en die het belang van een goed ontworpen leefomgeving onderstreept.

We voeren hiertoe verschillend beleidsplannen uit, elk met een andere finaliteit:

      Brede publiekswerking over architectuurcultuur.

      Architectuurarchieven verzamelen, beheren en ontsluiten.

      Kenniscentrum voor het cultureel erfgoed van stoel tot stad