29/10 Lezing Urban Catalyst - Het tijdelijk gebruik van de stad

Beeldvoor urban catalyst c christophgrafe 2aw6
Copyright
29 oktober 2013 - 30 oktober 2013
deSingel, Muziekstudio
Antwerpen

Op dinsdag 29 oktober om 20u00 geeft Klaus Overmeyer een uiteenzetting over 'Urban Catalyst', een onderzoek naar tussentijds gebruik als impuls voor stadsontwikkeling.

Schrijf hier in.

Sneller dan stadsplanologen voorzien of de immobiliënmarkt kan reageren, veranderen braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen in vele steden in uiterst levendige plekken. Hier ontstaan informele gebruiksvormen, zoals clubs en cafés, ondernemingen of marktjes. Deze groeien uit tot laboratoria voor nieuwe gebruiksvormen van de stad, voor sociale omgangsvormen, voor stedelijke economieën en voor culturele innovatie. Op die manier veranderen tijdelijk gebruikte ruimtes niet alleen in een waardevolle bron van een levendige stad. Van hier gaan ook centrale impulsen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen uit.

Ongepland, en dus ook oncontroleerbaar, werden zulke dynamische ontwikkelingen door investeerders, de immobiliënmarkt en de autoriteiten lange tijd met argwaan bekeken. Dat deze fenomenen evenwel ook op een intelligente manier kunnen worden gebruikt, toont 'Urban Catalyst' van Philipp Oswalt, Klaus Overmeyer en Philipp Misselwitz.

Deze publicatie is het onderzoeksresultaat van het gelijknamige platform dat aan meerdere projecten heeft meegewerkt en een levendig debat in gang heeft gezet. De presentatie stelt de strategische instrumenten voor planning en actiemodellen voor, en dit aan de hand van veel voorbeelden uit de praktijk komende uit wereldsteden zoals Londen, maar even goed uit wegkwijnende steden uit het vroegere Oost-Duitsland. Ten slotte beschrijft Urban Catalyst mogelijke wegen waarop het informele in de stedenbouw kan worden geïntegreerd en wat stadsplanologen van tussentijdse gebruikers kunnen leren: actiemodellen voor een open-source-stedenbouw. Urban Catalyst is daarom een pleidooi om het gebruik van de stad weer tot centraal uitgangspunt van stadsontwikkeling te maken.

Meer info over de publicatie

Praktisch