puls architecten, Sociale woningen Halewijnlaan, Antwerpen © Vanhoutteghem
Copyright
PULS ARCHITECTEN - ANTWERPEN

Sociale woningen Halewijnlaan

Het project Halewijnlaan van Puls architecten is ontstaan binnen Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO). Dit is een proces waarbij private partijen woonprojecten ontwerpen en bouwen, om ze daarna te verkopen aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Een vormgeving vanuit modernistische bouwprincipes, met grote bouwvolumes en breed opgezette open ruimtes, kenmerkt de naoorlogse Linkeroever. Het nieuwbouwproject Halewijnlaan dreigde het slachtoffer te worden van zijn locatie, omdat bouwen binnen de bestaande stedenbouwkundige enveloppe zou resulteren in een log volume, parallel aan de straat. Om 50 kwalitatieve appartementen met meerdere oriëntaties te bekomen en andersoortige collectieve ruimtes te kunnen voorzien, bevroeg Puls in samenspraak met de ontwikkelaar, de stedenbouwkundige voorschriften. In plaats van een plomp gebouw te ontwerpen, plaatsten de architecten twee kleine volumes geschrankt. Op die manier is de maat van het wonen verschaald van eenheid naar ensemble. Het voorstel blijft in de toekomst gelden als stedenbouwkundig principe voor de aanpalende percelen.

Deze tekst is gebaseerd op de projecttekst van de architecten en het essay van Isabelle Blancke & Jürgen Vandewalle, dat werd gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen N°14. Wanneer attitudes vorm krijgen.


Projectdetails

ARCHITECT:
TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

Halewijnlaan 80

2050 Antwerpen

België

DATUM VOLTOOID:

oktober 2018

PERMALINK:

Meer gebouwen