TRANS architectuur stedenbouw, Bedrijfsgebouw Ryhove, Gent © Stijn Bollaert
Copyright
TRANS ARCHITECTUUR STEDENBOUW - GENT

Bedrijfsgebouw Ryhove

Midden in een dichtbebouwde Gentse stadswijk, in de oksel van de Rooigemlaan en de Drongensesteenweg, stelt maatwerkbedrijf Ryhove al jaar en dag mensen met een beperking tewerk. De productie varieert van verpakkingsmateriaal tot hoogwaardig drukwerk en vindt plaats in een aaneenschakeling van oude industriële panden en loodsen die naargelang de behoefte werden bijgebouwd. Het bedrijf is met andere woorden diep geworteld in haar stedelijke omgeving. De ligging van het bedrijf is bovendien emblematisch voor haar maatschappelijke rol. Het is logistiek goed gelegen nabij een grote invalsweg en bevindt zich tegelijk in de stad, waar veel van de werknemers wonen en leven. De haast vanzelfsprekende piste om een snel groeiend bedrijf te verplaatsen naar een anonieme industriële site werd dan ook snel verlaten. Zo ontstond de opdracht om een uitbreiding te ontwerpen die het nieuwe gezicht zou kunnen worden van een bedrijvige onderneming, in het hart van de typisch Gentse woonwijk waar ze altijd heeft gestaan.

TRANS architectuur | stedenbouw verzoent de ogenschijnlijke tegenstelling tussen het industriële programma en het woonweefsel door middel van een doeltreffend architecturaal gebaar. Ze trekken het dakprofiel van de rijhuizen door in een langgerekt volume voor de kantoren van het bedrijf. De betonnen structuur bevindt zich buiten de huid van het gebouw om de kolommen te laten resoneren met het ritme van de rijwoningen in de straatgevel. Ook de horizontale lijnen van de raampartijen gaan in dialoog met de buren. Het gelijkvloers met vergaderzalen verheft zich enkele treden boven het maaiveld, waardoor de ondergrondse parkeergarage via kelderramen daglicht ontvangt. Deze hoogteverschillen leiden tot een gevelcompositie die doet denken aan het ontwerp van de gevels van vele stadswoningen dat een inkijk vanop straat beoogt te vermijden. Hier medieert de gevel tussen de kantoorruimtes binnen en de woonfunctie van het omliggende stedelijke weefsel. Op de hoek van het gebouw creëren de doorgetrokken horizontale lijnen een hoge ontvangstruimte voor klanten en bezoekers. Centraal daarin leidt een elegante metalen trap naar de kantoorverdieping, waar de houten dakstructuur kamers suggereert in een verder volledig aaneengesloten werkruimte.

Dwars op de woonstraat volstaan de drie geschakelde dakprofielen om het gebouw ook een uitgesproken industriële aanblik te geven. De twee linkse traveeën vormen een poort naar een binnenplaats. Het uiteinde van het boven de poort zwevende volume rust op drie kolommen die, zoals in de straatgevel, net voor het gevelvlak van de naastgelegen loods staan. De deur tussen de kolommen verraadt een lift- en trappenkoker, de enigszins verborgen verbinding tussen loods en kantoorgebouw. Op de binnenplaats daalt de ondergrond geleidelijk af, zodat vrachtwagens hun lading kunnen afzetten op een laad-en-loskade. Hierboven zweeft de kenmerkende dakvorm nog een laatste keer, ditmaal gereduceerd tot haar absolute minimum en met als functie het laden en lossen te beschermen tegen slecht weer. Een vorm die door het hele project heen de vertaalslag maakt tussen de industriële en menselijke schaal, maar die vooral ook een waardig architecturaal gezicht geeft aan een bedrijf met een grote maatschappelijke meerwaarde, in de intrigerend ambigue context waarin ze huist.

- Petrus Kemme

Dit project is gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen N°14. Wanneer attitudes vorm krijgen

Projectdetails

TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

Koningsdal 22

9000 Gent

België

DATUM VOLTOOID:

oktober 2017

PERMALINK:

Meer gebouwen