BULK architecten, Kleuter- en basisschool Het Vliegertje, Deurne © Bart Gosselin
Copyright
BULK ARCHITECTEN - DEURNE

Kleuter- en basisschool Het Vliegertje

Deze nieuwe kleuter- en basisschool, ontworpen door BULK architecten, bevindt zich op een scharnierpunt in de 20e-eeuwse gordel rond Antwerpen. De school maakt deel uit van een gebied met uiteenlopende en tegenstrijdige functies en kenmerken. Als een grootste gemene deler absorbeert en incorporeert het gebouw de verschillende deelcontexten eromheen en vertaalt ze in logische programmaonderdelen. Aan de Borsbeekse Steenweg parafraseren de architecten de langgerekte appartementsgebouwen, in de Fort-III-straat hernemen ze de zaagtand van de Langbaanvelden. Een vlaggenmast en uurwerk op de hoek versterken het publieke en institutionele karakter van de school. De teruggetrokken rooilijn laat ruimte voor een klein pleintje. Net als het Atheneum van Deurne, door Eduard Van Steenbergen, neemt het gebouw diverse gedaantes aan, afhankelijk van standpunt en adres, zonder zijn autonomie te verliezen. De drie gebouwdelen vertolken naast een formeel thema de belangrijkste programmaonderdelen. De kleuterklassen zijn opgevat in de vertande volumes, de lagere school bevindt zich bovenop de refter aan de Borsbeeksesteenweg. Op de hoek zijn de inkomzone, de sporthal en kantoren ondergebracht. Programma, structuur en gevelpartijen worden zo schatplichtig aan elkaar.

Deze tekst is gebaseerd op de projecttekst van de architecten.


Projectdetails

ARCHITECT:
TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

FORT III straat 5

2100 Deurne

België

DATUM VOLTOOID:

maart 2019

PERMALINK:

Meer gebouwen