Open Leercentrum
Copyright
SUMPROJECT ARCHITECTURE & ENGINEERING, BARO - GENT

Open Leercentrum

Dit nieuwe gebouwencomplex op de Campus Schoonmeersen van de Hogeschool Gent ontwikkelt zich rond en langs een nieuwe en beschermde overdekte binnenstraat, die de belangrijke slagader van de volledige campus wordt.

De basis van een duurzaam ontwerp is steeds de inplanting en oriëntatie. Deze werd voor het Open Leercentrum grotendeels bepaald door de inschakeling in het masterplan van de campus Schoonmeersen van de Hogeschool Gent. De zuidelijke gevel is voornamelijk massief opgebouwd met relatief kleine glaspartijen. Alle andere gevels zijn zeer beglaasd in functie van maximale daglichttoetreding. De binnengevel, die zuidwaarts gericht is, wordt beschermd tegen oververhitting door de membraanconstructie en door de aanplanting van de bomen op de dakterrassen die in de zomer een extra filter vormen. Bijkomend zijn speciale technieken gebruikt in functie van regenwaterrecuperatie, daglichtsturing van de verlichting. Er werd geopteerd om geen koeling te voorzien, maar met het ventilatiesysteem kan een beperkte nachtkoeling worden gerealiseerd.

Meer over architectuur in Gent uit het Dag van de Architectuurtijdschrift 2011. 'Na decennialang investeren in de historische stadskern, werpt Gent zijn tentakels uit naar de rand van de stad. Vandaag waait een frisse architecturale wind door ‘vergeten’ stadsdelen als de Oude Dokken, project ‘Gent Sint-Pieters - Fabiolalaan’ en ‘The Loop’ in Sint-Denijs-Westrem. Volgens Jo Lefebure, architect en hoofd van de Cel Architectuur van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur van de Stad Gent, is dit het resultaat van een continue herwaarderingspolitiek die sinds de jaren 1970 nooit is gestopt. Samen met Lefebure kijkt de Dag van de Architectuur naar een stad in volle ontwikkeling.'
Meer over het thema duurzaamheid uit het Dag van de Architectuurtijdschrift 2011. 'Christoph Grafe, directeur van het VAi (Vlaams Architectuurinstituut) en Denis Dujardin, landschapsarchitect en docent stedenbouw, pleiten voor een culturele benadering van het begrip ‘duurzaamheid’. Zij beschouwen de duurzaamheidsgedachte ruimer dan een puur technologische revolutie en willen naar een mentaliteitswijziging die ons aanzet creatiever en zuiniger om te gaan met onze leefomgeving.'


- Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2011.

Projectdetails

TYPE GEBOUW:
LOCATIE:


Schoonmeersstraat

9000 Gent

België

DATUM VOLTOOID:

01-03-2009

PERMALINK:

Meer gebouwen