Stramien, Vrije basisschool Sint-Paulus, Sint-Denijs-Westrem © Stramien
Copyright
STRAMIEN - SINT-DENIJS-WESTREM

Vrije basisschool Sint-Paulus

De nieuwbouw voor de lagere school Sint-Paulus kwam tot stand in het kader van ‘Scholen van Morgen’. Stramien ontwierp deze lichte en luchtige school met ruimte voor ontmoeting en klasoverschrijdende activiteiten. De dubbelhoge circulatieruimte vormt het hart van de school en zet meteen de toon. Door de grote glaspartijen staat het interieur in verbinding met de speelplaats. De klaslokalen, het secretariaat en de directie geven uit op een gemeenschappelijke ruimte. Dat zoveel functies hier samenkomen, nodigt uit tot ontmoeting.

Ook op de speelplaats tussen de lagere en middelbare school werd verbinding nagestreefd. De vervallen kapel bleek hiervoor het ideale instrument. Na overleg met de dienst Monumentenzorg en Architectuur besloten de architecten het gebouw te bewaren. De negentiende-eeuwse kapel, een restant van het klooster en ouderlingentehuis dat hier ooit stond, werd omgevormd tot een overdekte buitenruimte. Opdat het schoolgebouw aansluiting vindt bij het beschermde dorpsgezicht van Sint-Denijs-Westrem, kozen de architecten voor een bakstenen muur met natuurstenen plint.

Dit project werd opengesteld tijdens het Festival van de architectuur (editie 2017).

Projectdetails

ARCHITECT:
TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

Oudeheerwerg 3

9051 Sint-Denijs-Westrem

België

DATUM VOLTOOID:

2016

PERMALINK:

Meer gebouwen