Faculteitsbibliotheek Architectuur, Gent
Copyright
OFFICE KERSTEN GEERS DAVID VAN SEVEREN - GENT

Faculteitsbibliotheek Architectuur

EEN GROENE MECCANOCONSTRUCTIE in een voormalig fysicalabo. De ruimte onder het bestaande balkon werd ingevuld met drie verdiepingen van boekenkasten. De ingenieuze constructie herenigt de collectie, die voordien verspreid werd bewaard. Ze structureert ook het gebruik van de bibliotheek: bij lezingen en recepties wordt het hekwerk, dat anders als borstwering dient voor het balkon, naar beneden geschoven om de collectie te beschermen.

De nieuwe vakgroepbibliotheek voor Architectuur en Stedenbouw aan de Universiteit van Gent is opgevat als een groot paviljoenachtig meubel met drie verdiepingen. De perimeter van de bibliotheek wordt gevormd door kasten, met andere woorden door boeken zelf. Zowel de uitleenbare boeken van de bibliotheek als het depot-materiaal worden zichtbaar opgesteld in de centrale ruimte. Door op het ritme van de perimeter een hekwerk te schuiven wordt de collectie wel of niet toegankelijk, om zodoende de boeken te beschermen bij andere activiteiten, zoals recepties en lezingen, zonder hun intrinsieke kwaliteit voor de ruimtebeleving te verliezen.

Projectdetails

LOCATIE:

Jozef Plateaustraat 22

9000 Gent

België

DATUM VOLTOOID:

01-11-2011

PERMALINK:

Meer gebouwen