Rijksarchief, Gent
Copyright
ROBBRECHT EN DAEM ARCHITECTEN - GENT

Rijksarchief

EEN MONOLIET MET EEN BLINDE FAÇADE in witte, geglazuurde baksteen. Het nieuwe Rijksarchief valt op in de verder anonieme straat. Het is nauwkeurig ingepast in het weefsel van de historische binnenstad. Aan de achterzijde werd een nieuw pleintje gecreëerd. De benedenverdieping van het gesloten gebouw bestaat bijna volledig uit glas, om de toegankelijkheid te benadrukken. De leeszaal straalt rust, functionaliteit en comfort uit. De daklichten zorgen niet alleen voor een optimale lichtinval. Binnen dempen ze ook het geluid, buiten dragen ze zonnepanelen.

Een zelfstandig torenvolume op de hoek van het bouwperceel visualiseert het nieuwe Rijksarchief binnen het bestaande gabarit van de Bagattenstraat, waar het lagere achterliggende bouwvolume minutieus de schaal opzoekt van de omliggende bebouwing door zich af te stemmen op de respectievelijke kroonlijsthoogtes van aangrenzende straten en steeg.

De opengewerkte en verhoogde inkomzone op de hoek toont zich als een sokkel voor het gesloten bouwvolume, en verwordt langsheen het circulatieparcours in een horizontale beglaasde strook die zich alzijdig richt naar deze nauwe straatjes. Deze publieke open laag is voelbaar in de ganse snede van het gebouw, en toont zich evenwaardig langsheen de vier gevels, als een wikkel rondom het volume.

Het deels ondergronds voorzien van de archieffuncties laat toe om de bouwlijn achteraan enigszins terug te trekken ten opzichte van de perceelsgrens, waardoor een publiek pleintje ontstaat in het hart van deze dense binnenstedelijke, cultuurhistorische context.

Dit gebouw werd gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen N°12. Architectuur op maat.

Projectdetails

LOCATIE:

Bagattenstraat 43

9000 Gent

België

DATUM VOLTOOID:

01-09-2014

PERMALINK:

Meer gebouwen