Erfgoed

780 beelden gedigitaliseerd uit archief Albert Van huffel

780 beelden gedigitaliseerd uit archief Albert Van huffel
Copyright

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium digitaliseerde meer dan 700 tekeningen en foto's uit het archief van Albert Van huffel, architect van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart in Koekelberg en ontwerper van meubilair en inrichtingen.

Het Design museum Gent, dat het archief van Van huffel bewaart, stelde dit archief ter beschikking en werkte in overleg met het CVAa en het KIK mee aan een geschikte workflow voor transport, digitalisering en metadatering.

De tot hiertoe gedigitaliseerde beelden zijn te raadplegen via de online databank BALaT. Het project loopt nog tot oktober 2016.

Bekijk ook het filmpje op de website van Design museum Gent.