Architectuur

Achtste reeks Bouwmeester Labels bekend

Drie onderzoeksvoorstellen ontvingen van de Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut voor 2020-21 het Bouwmeester Label. Rooilijn architectuur zal fietsenstallingen ontwerpen die meer doen dan het stallen van fietsen, B-architecten gaat onderzoeken hoe we ontmoetingsplekken rond water kunnen herintroduceren in de stedelijke publieke ruimte en het Brusselse initiatief Permanent wil een permanente, solidaire, culturele en maatschappelijke infrastructuur realiseren.