Oproep

Architectuurboek Vlaanderen N°16

In het najaar van 2024 publiceert het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) de zestiende editie van het Architectuurboek Vlaanderen. Dit boek brengt elke twee jaar de meest spraakmakende architectuur uit Vlaanderen en Brussel in kaart. Voor elke editie brengt het VAi een nieuwe redactieraad samen. Een Call for Projects vormt het startschot voor een intensief redactieproces richting de inhoudelijke samenstelling van het boek.

Voorwaarden

Ingezonden projecten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Projecten in Vlaanderen of Brussel komen in aanmerking, alsook internationale projecten van architecten uit Vlaanderen of Brussel.
 • Naast opgeleverde bouwwerken, renovaties en verbouwingen komen ook artistieke werken, niet-uitgevoerde projecten, onderzoeksprojecten, scenografieën, etc. in aanmerking zolang ze relevant zijn binnen de hedendaagse architectuur van Vlaanderen en Brussel.
 • Projecten opgeleverd* (of gepubliceerd, uitgevoerd, … ) van december 2021 t.e.m. november 2023 komen in aanmerking.
  *De redactieraad bezoekt in het najaar van 2023 een selectie projecten (longlist) en moet zich in deze periode een duidelijk beeld kunnen vormen van het project.


Materiaal

Elke inzending bestaat uit een ingevulde projectfiche op de website van het VAi en bevat:

 • Alle nodige gegevens over het project en de betrokken partijen.
 • Een beschrijvende tekst van max. 2.000 tekens (incl. spaties) over het project.
 • Een argumentatieve tekst van max. 2.000 tekens (incl. spaties) waarin u de redactieraad attent maakt op de uitzonderlijke kwaliteiten van het project
 • Een selectie van max. 5 representatieve (fotografische) beelden.** Elke beeld is genummerd en voorzien van de naam van de architect én de fotograaf. (.png of .jpg, max. 16 MB per bestand)
  **De foto’s zijn in deze fase uitsluitend bedoeld voor redactionele doeleinden. Het hoeven bijgevolg nog geen professionele foto’s te zijn. Als een project geselecteerd wordt voor publicatie zal het VAi in een later stadium een ruimere set beelden in hoge resolutie opvragen.
 • Een selectie van max. 5 grafische documenten. Elk document is genummerd en voorzien van de naam van de architect, een schaallat en een noordpijl (indien van toepassing). (.pdf, max 16 MB per bestand)


Deadline

Inzendingen moeten uiterlijk op vrijdag 11.08.2023 om 23:59u opgeladen worden op de website van het VAi. Wij vragen geen papieren inzendingen.

Om een project in te dienen, moet je een VAi-account hebben of er een aanmaken. Maak hier een account aan.

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Petrus Kemme (projectcoördinator Architectuurboek Vlaanderen) via petrus.kemme@vai.be, of telefonisch via +32 3 242 89 71.

Praktisch

N.B.: Het Vlaams Architectuurinstituut biedt op zijn website een gebouwendatabank aan. Dit is een online digitaal archief over hedendaagse architectuur in Vlaanderen en Brussel. De gebouwendatabank bestaat uit een publiek en een niet-publiek deel. Wanneer u gegevens doorstuurt, verklaart u zich akkoord dat deze gegevens in het niet-publieke deel van de gebouwendatabank worden opgeslagen met de mogelijkheid dat het VAi deze gegevens in de toekomst gratis internationaal ontsluit via het publieke deel van de gebouwendatabank. Contactgegevens zullen nooit ontsloten worden via het publieke deel van de gebouwendatabank. Voor de duur dat de auteursrechten op de gegevens geldig zijn, blijven deze uiteraard uw eigendom. U geeft echter de toestemming aan het VAi deze gegevens gratis mee te delen aan het publiek. U staat borg voor de inhouden die u aanlevert en garandeert dat u bevoegd bent om de gegevens op te laden op het niet-publieke deel van de gebouwendatabank. U geeft met andere woorden de rechten in licentie waar u houder van bent en zeggenschap over heeft. U hebt op elk moment het recht deze gegevens te laten wijzigen of verwijderen.