Architectuur

Beleidsnota Antwerps stadsbouwmeester Christian Rapp bekend

Beleidsnota Antwerps stadsbouwmeester Christian Rapp bekend
Copyright

Vorige week stelde Antwerps stadsbouwmeester Christian Rapp zijn beleidsnota ‘2016-2020 Atypische stadsbouwmeester’ voor. Hierin licht hij zijn visie op de ruimtelijke kwaliteit toe en legt hij de ruimtelijke prioriteiten vast voor de toekomstige ontwikkeling van de stad.

Sinds 1 januari 2016 is Christian Rapp de Antwerpse bouwmeester. Hij nam de tijd om de stad te leren kennen, onder andere via de nieuwe bouwprojecten die in de Welstandscommissie worden beoordeeld en de complexe planprocessen van grote stadsprojecten. Zijn ervaring in wereldsteden als Berlijn en Amsterdam bepaalt sterk zijn blik op Antwerpen. Niet om de steden te vergelijken, maar om de eigen karakteristieken van ‘Atypisch Antwerpen’ beter te doorgronden. In Rapps visie zorgt de matige bevolkingsgroei in Antwerpen ervoor dat de stad zich kan voorbereiden op een ‘ontspannen’ groei, door weloverwogen transformaties van het stedelijk weefsel. Hij introduceert het begrip ‘Weiterbauen’ om het voortbouwen op die bestaande ‘grammatica’ van de stad te beschrijven.

Stadsbouwmeesterschap
Het eerste deel van de beleidsnota, ‘Atypische stadsbouwmeester’, beschrijft hoe het team interdisciplinair en in atelierverband projecten initieert en samenwerkt met alle stakeholders. De begeleiding van plannen en processen gebeurt in de architectuurwerkplaats, een gedeelde mentale plek waar via ontwerpend onderzoek kansen en opportuniteiten afgetast worden.

Prioriteiten op ruimtelijk gebied
Tijdens de eerste jaren van zijn mandaat heeft de stadsbouwmeester enkele projecten geïnitieerd en heel wat planprocessen van nabij opgevolgd. In het hoofdstuk ‘Atypische stadstransformatie’ bepaalt hij zijn prioriteiten op ruimtelijk gebied:

  • De stadsbouwmeester wil in de kernstad waken over het voortzetten van de unieke schaal-en tijdssprongen, die hij aanduidt met het begrip ‘harmonie en dissonantie’.
  • De Ringzone is het tweede gebied dat in het vizier komt. Een overkapping van de Ring biedt mogelijkheden om een nieuwe ‘Ringstraβe’ te creëren die naadloos de gebieden buiten de Ring aan de kernstad kan hechten.
  • Ten derde voert hij een pleidooi om de sprong over de Ring en de Schelde te maken, om ook in de 20ste-eeuwse stadsdelen een kwaliteitsslag te maken. Enerzijds is Linkeroever als onderzoeksgebied op de kaart gezet met de ideeënwedstrijd over de toekomstige transformatie van het gebied. Anderzijds is het de doelstelling van de stadsbouwmeester om in de 20ste-eeuwse gordel gemengde woon-werk gebieden te maken.


Strategisch ruimteplan
Ten slotte begeleidt de stadsbouwmeester de totstandkoming van het nieuw strategisch ruimteplan. De drie thema’s ‘Levendige woonstad’, ‘Innovatieve netwerkstad’ en ‘Robuust landschap’ vormen de rode draad doorheen de visienota.

Christian Rapp
Christian Rapp is de derde stadsbouwmeester van Antwerpen. René Daniëls (1999-2006) en Kristiaan Borret (2006-2014) gingen hem voor. Rapp is geboren in München en studeerde architectuur aan de TU Berlijn en de TU Delft. Hij werkte in de bureaus van Otto Steidle, Rem Koolhaas en Hans Kollhoff. In 1992 richtte hij in Berlijn samen met Stefan Höhne het bureau Höhne en Rapp op. Hieruit ontstond in 1999 in Amsterdam het bureau Rapp+Rapp, dat hij samen met zijn echtgenote Birgit leidt. Een voorbeeld uit hun oeuvre is de woontoren ‘De Kroon’ in de Den Haag waarvoor zij internationaal geprezen en erkend worden. Sinds 2007 is hij verbonden aan de TU Eindhoven als hoogleraar Rational Architecture aan de afdeling Architectural Urban Design and Engineering.

De beleidsnota is integraal te lezen op www.antwerpenmorgen.be/stadsbouwmeester.