Oproep

Call for projects: Architectuurboek Vlaanderen N°15

In het najaar van 2022 publiceert het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) de nieuwste editie van het Architectuurboek Vlaanderen. De tweejaarlijkse publicatie is volgend jaar aan haar vijftiende editie toe. Het Architectuurboek brengt telkens de meest spraakmakende projecten uit Vlaanderen en Brussel in kaart, maar geeft ook aandacht aan het internationale werk van architecten uit Vlaanderen en Brussel. Voor elke editie stelt het VAi een nieuwe redactie samen die het boek vorm geeft op basis van inzendingen. Je hebt tot 17 september de tijd om project(en) te uploaden.

Het Architectuurboek Vlaanderen is sinds de eerste editie (1994) uitgegroeid tot een toetssteen voor de groeiende kwaliteit van de architectuur uit onze regio. Binnen een inmiddels sterk ontwikkeld architectuurveld houdt het boek de recente productie tegen het licht van maatschappelijke, politieke en ruimtelijke veranderingen. Architecturale kwaliteit ontstaat immers vanuit een weloverwogen verhouding tot haar context. Op schaal van het project kan dit de stedenbouwkundige, programmatische of socio-economische context van het ontwerpvraagstuk zijn. Maar op een meer algemeen niveau speelt de bredere context van maatschappelijke uitdagingen met een ruimtelijke component, zoals hergebruik, verdichting of mobiliteit. Het Architectuurboek wil daarom aan de hand van goede architectuur ook de relevante maatschappelijke positie van ontwerpers en het bredere architectuurveld in kaart brengen.

Redactie

De redactie van het Architectuurboek Vlaanderen N°15 bestaat uit:

Sofie De Caigny, Maarten Desmet, Hülya Ertas, Marleen Goethals, Petrus Kemme, Mark Pimlott, Martino Tattara en Kiki Verbeeck.

  Praktisch

  De ingezonden projecten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het Architectuurboek Vlaanderen biedt plaats aan projecten in Vlaanderen en Brussel én internationale realisaties van architecten uit Vlaanderen en Brussel.
  • Niet-gebouwde projecten, artistieke werken, ontwerpend onderzoek en scenografieën komen in aanmerking, mits ze relevant zijn binnen de hedendaagse architectuurproductie in Vlaanderen en Brussel.
  • Ingezonden projecten werden opgeleverd tussen mei 2019 en november 2021*. De redactie bezoekt vanaf het najaar van 2021 een selectie van projecten en moet zich hierbij een duidelijk beeld kunnen vormen van het project.
   *N.B.: Deze periode werd oorspronkelijk foutief gecommuniceerd. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele aanpassing van uw selectie ingediende projecten ten gevolge van deze miscommunicatie.

  Elke inzending bestaat uit een op onze website ingevulde projectfiche en omvat:

  • De nodige gegevens over het project en de betrokken partijen
  • Een beschrijvende tekst van max. 150 woorden over het project
  • Een bijkomende tekst van max. 150 waarin u de redactie attent maakt op de uitzonderlijke kwaliteiten van het project
  • Een beperkte selectie van 5 representatieve beelden. Elke foto wordt genummerd, en is voorzien van de naam van het architectenbureau en de fotograaf (in .png. of .jpg-formaat, max. 16 MB per bestand)
   N.B.: De foto's bij de inzending zijn uitsluitend bestemd voor het redactionele proces en hoeven geen professionele foto's te zijn. Als een project geselecteerd wordt voor publicatie zal er later in het proces een ruimere set beelden in hoge resolutie opgevraagd worden.
  • Een beperkte selectie van 5 plannen (bv. 1 inplanting, 3 grondplannen en 1 verticale snede). Elk plan wordt genummerd, en is voorzien van de naam van het architectenbureau, een aanduiding van de schaal, en een noordpijl (in pdf-formaat, max. 16 MB per bestand)

  Gelieve via de knop onderaan deze pagina een nieuw account aan te maken voor onze nieuwe website, ook al heeft u reeds een account op onze oude website.

  Deadline

  Inzendingen moeten uiterlijk op vrijdag 17 september 2021 opgeladen worden. Wij vragen geen papieren inzendingen. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij petrus.kemme@vai.be, of telefonisch via +32 3 242 89 70.

  Praktisch

  Het Vlaams Architectuurinstituut biedt op zijn website een gebouwendatabank aan. Dit is een online digitaal archief over hedendaagse architectuur in Vlaanderen en Brussel. De gebouwendatabank bestaat uit een publiek en een niet-publiek deel. Wanneer u gegevens doorstuurt, verklaart u zich akkoord dat deze gegevens in het niet-publieke deel van de gebouwendatabank worden opgeslagen met de mogelijkheid dat het VAi deze gegevens in de toekomst gratis internationaal ontsluit via het publieke deel van de gebouwendatabank. Contactgegevens zullen nooit ontsloten worden via het publieke deel van de gebouwendatabank. Voor de duur dat de auteursrechten op de gegevens geldig zijn, blijven deze uiteraard uw eigendom. U geeft echter de toestemming aan het VAi deze gegevens gratis mee te delen aan het publiek. U staat borg voor de inhouden die u aanlevert en garandeert dat u bevoegd bent om de gegevens op te laden op het niet-publieke deel van de gebouwendatabank. U geeft met andere woorden de rechten in licentie waar u houder van bent en zeggenschap over heeft. U hebt op elk moment het recht deze gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

  Publicaties

  Ontdek alle publicaties van het Vlaams Architectuurinstituut

  Webshop publicaties