beleid

Dennis Pohl nieuwe directeur Vlaams Architectuurinstituut

Vanaf 1 april 2024 gaat dr. Dennis Pohl aan de slag als directeur van het Vlaams Architectuurinstituut. Tot 1 juli 2024 zal hij deze functie samen met huidig directeur dr. Sofie De Caigny uitvoeren, daarna neemt hij het roer van haar over. Pohl gaat voltijds aan de slag bij het VAi en beëindigt zijn taken als postdoctoraal onderzoeker bij de groep Design, Data and Society (DDS) aan de TU Delft. In zijn visie als kersvers directeur focust hij op drie domeinen: de collectie activeren, cross-disciplinaire artistieke samenwerking bevorderen en het VAi nog meer verankeren in een internationaal netwerk.

"Het is mijn ambitie om het VAi te verbeteren als een cruciaal centrum voor erfgoedinnovatie, artistieke synergie en wereldwijde discours in het architecturale domein."
‐ Dennis Pohl

Collectie activeren

Het is de ambitie van Dennis Pohl om het VAi naar voor te schuiven als een cruciaal centrum voor erfgoedinnovatie, artistieke synergie en wereldwijde discours in het architecturale domein. Centraal in deze visie staat de activering van de erfgoedcollecties. “De uitgebreide collectie van het VAi, een schatkamer variërend ‘van stoel tot stad’, herbergt onbenut potentieel.” Door gekoppelde open data en innovatieve visuele interfaces te gebruiken, wil Pohl deze collectie transformeren tot een open, interactief archief. “Dit maakt niet alleen het rijke erfgoed toegankelijker en interessanter voor een breder publiek maar het zorgt ook voor interactie met andere archieven, waardoor het VAi een knooppunt wordt van collectief leren dat architecten, onderzoekers, beleidsmakers en burgers verbindt”, aldus Pohl.

  "De uitgebreide collectie van het VAi, een schatkamer variërend ‘van stoel tot stad’, herbergt onbenut potentieel. Met gekoppelde open data en innovatieve visuele interfaces kunnen we deze collectie transformeren tot een open, interactief archief."
  ‐ Dennis Pohl

  Cultiveren van cross-disciplinaire artistieke samenwerking

  “Het levendige artistieke en culturele landschap van Vlaanderen en Brussel, ongeëvenaard in zijn diversiteit en diepte, biedt vruchtbare grond voor samenwerkingen over de disciplines heen”, zegt Pohl. Architectuur gaat volgens hem niet enkel over het creëren van fysieke ruimtes, maar fungeert ook als een dynamische interface met andere kunstvormen. Pohl: “Door de interactie tussen architectuur en verschillende artistieke disciplines te versterken, zal het VAi zijn bereik uitbreiden en een divers publiek uitnodigen om het rijke culturele erfgoed van Vlaanderen en Brussel te verkennen en te beleven.”

  "Het levendige artistieke en culturele landschap van Vlaanderen, ongeëvenaard in zijn diversiteit en diepte, biedt vruchtbare grond samenwerkingen over de disciplines heen."
  ‐ Dennis Pohl

  Internationalisering

  Pohl: “Architectuur uit Vlaanderen en Brussel wordt al wereldwijd gevierd. Het is mijn ambitie om het nog dichter bij internationale onderzoekers en instellingen te brengen, waardoor het VAi een luidere stem krijgt in de internationale architectuurdialoog.” Volgens Pohl zal deze aanpak niet alleen de positie van het instituut op de wereldkaart versterken, maar ook internationale onderzoekers aantrekken en samenwerkingen met de onderwijssector bevorderen.

  Daarnaast ziet Dennis Pohl het VAi als een pionier in het koppelen van erfgoed en de bouwcultuur aan de energietransitie. Pohl: “In dit tijdperk van schaarste aan middelen en milieuproblemen wordt toegang tot informatie cruciaal. Het VAi moet architecten en belanghebbenden actief betrekken bij het vormgeven van beleid dat de dringende behoefte aan duurzaamheid en behoud weerspiegelt.”

  "Architectuur uit Vlaanderen en Brussel wordt al wereldwijd gevierd. Het is mijn ambitie om het nog dichter bij onderzoekers en instellingen over de hele wereld te brengen, waardoor het VAi een luidere stem heeft in de internationale architectuurdialoog."
  ‐ Dennis Pohl

  Perscontact

  Vlaams Architectuurinstituut
  Egon Verleye - communicatie & PR
  T +32 (0)3 242 89 73
  E egon.verleye@vai.be