Vacature

Doctoraatsbursaal in Constructiegeschiedenis en Erfgoed

Voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, vakgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen, is de Vrije Universiteit Brussel op zoek naar een doctoraatsbursaal. Deze vacature kadert in het FWO-onderzoeksproject "Betekenis en Materiaal. Naar een multidisciplinaire evaluatie van naoorlogse kerkdaken in een context van adaptief hergebruik", onder leiding van professoren Stephanie Van de Voorde (VUB) en Sven Sterken (KU Leuven). In dit project zijn twee PhD-posities opgenomen.

Onderzoek

Het onderzoek bestudeert de hausse in de kerkbouw in België tijdens de jaren 1960, met een bijzondere aandacht voor de nieuwe bouwmaterialen en constructiesmethoden die werden gebruikt in de dakconstructies van deze gebouwen, zoals gelamineerd hout, voorgespannen beton of stalen 'ruimtekaders'. Dergelijke constructies maakten grote, open ruimtes mogelijk en werden vaak zichtbaar gelaten als een expliciet teken van moderniteit. Vandaag hangt de toekomst van deze kerkgebouwen steeds meer af van hun herbestemmingsmogelijkheden. Maatregelen om de stabiliteit of de energieprestatie van deze constructies te verbeteren brengen echter vaak hun historische betekenis, erfgoedwaarde en ruimtelijke kwaliteiten in gevaar. Om hier een antwoord op te bieden, combineert dit onderzoek methoden en concepten uit de constructiegeschiedenis, ergoed, bouwpathologie en architectonisch ontwerp. De doelstellingen van het project zijn 1) illustreren hoe structurele innovatie heeft bijgedragen aan de typologische vernieuwing van de kerkbouw in de jaren zestig; 2) de diagnose en herstel van materiaaldefecten in hun dakconstructies vergemakkelijken; 3) de traditionele erfgoedcriteria herinterpreteren rekening houdend met de specificiteit van naoorlogse gebouwen; en 4) richtlijnen ontwikkelen om deze bijzondere dakconstructies aan te passen aan de technische en functionele uitdagingen van de toekomst, met respect voor hun specifieke estethische, ruimtelijke en structurele aspecten.