recap

Drie manieren om met kinderen in dialoog te gaan

Hoe laat je kinderen nadenken over wonen, architectuur, een thuis? Drie cultuureducatieve praktijken tonen hun aanpak: van permanente installatie, tot workshop en vaste familietentoonstelling. De eerste halte van de Roadtrip Cultuureducatie 2024 vond onderdak in de inspirerende omgeving van De Singel. Hier maakten de deelnemers kennis met drie participatieve en co-creatieve initiatieven op maat van kinderen of families. Elk met een andere insteek, maar altijd ver weg van betutteling. Het volledige verslag staat online.

"De nadruk ligt op beleving in plaats van op kennisvergaring."
‐ Rosan Meijer Verantwoordelijke publiekswerking (Vlaams Architectuurinstituut)
"Het uiteindelijke doel? Hen op een andere manier naar de stad, naar wonen en naar materialen laten kijken."
‐ Arlette Van Overvelt Algemeen coördinator (Kunst in Zicht)
"Andere visies doen je zelf ook anders kijken."
‐ Tammy Wille Publiekswerker (MAS)
Gepubliceerd op 16 april 2024