Onderwijs

Ontdek het nieuwe postgraduaat Erfgoed en samenleving

Over verleden, heden en toekomst van erfgoed wordt met de regelmaat van de klok onderhandeld. Wie de pen vasthoudt bepaalt vaak het verhaal. De UGent richt daarom vanaf het academiejaar 2024-2025 de nieuwe postgraduaatsopleiding Erfgoed en samenleving in. Aan de hand van een interdisciplinaire wisselwerking tussen theorie en praktijk, rijkt de opleiding deelnemers handvatten aan om innovatief en meerstemming aan de slag te gaan met erfgoed in een superdiverse samenleving.

Drie pijlers

Erfgoed en samenleving is een postgraduaatsopleiding van één academiejaar en bestaat uit 45 ECTS. De opleiding bestaat uit drie pijlers:

 • In de pijler Erfgoed in de digitale wereld krijgen studenten inzichten in verschillende vormen van historische datavisualisering en het ontwikkelen van digitale narratieven. De pijler zoomt eveneens in op de allerlaatste ontwikkelingen op het vlak van artificiële intelligentie, en augmented en virtual reality in relatie tot erfgoed.
 • De omgang met erfgoed in een sterk gediversifieerde samenleving staat centraal in de pijler Erfgoed en publiek. Via innovatieve communicatiemethodes krijgen studenten handvatten aangereikt om op een inclusieve en meerstemmige manier gebruikersinzichten te genereren en aan cocreatie te doen. Deze pijler zet daarnaast ook in op culturele geletterdheid en interculturalisme, en leert de studenten debatteren over een resem kwesties in relatie tot kunst en cultuur.
 • De pijler Erfgoed en politiek legt zich toe op historisch bewustzijn, geeft duiding bij erfgoedpolitiek, en wijst op mogelijke gevaren bij het gebruik of misbruik van de geschiedenis. In deze pijler komen ook historische en actuele ethisch-juridische kwesties aan bod.

Er is ook een stage verbonden aan de opleiding.

Praktisch

Het postgraduaat kan opgenomen worden tijdens één academiejaar, of kan gespreid worden over twee academiejaren. Het is niet mogelijk om een individueel programma samen te stellen en afzonderlijke modules op te nemen. Per jaar worden vijftien studenten toegelaten. U kunt zich aanmelden tussen 1 april en 15 juli.

  Het postgraduaat is een initiatief van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Deze opleiding kwam tot stand in nauw overleg met de erfgoedsector, en met de Faculteiten Politieke en Sociale Wetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, en Recht en Criminaliteit van de UGent. Bijzondere dank gaat uit naar het Instituut voor Publieksgeschiedenis van de UGent en de UA.

  Gepubliceerd op 19 maart 2024

  Praktisch

   Hier vindt u de algemene introductiepagina van de opleiding (met vanaf 1 april ook de aanmeldingslink).
   De concrete opleidingsonderdelen vindt u via deze link.