Architectuur

Symposium 50 jaar wet op de stedenbouw

Symposium 50 jaar wet op de stedenbouw
Copyright

In maart 2012 is het een halve eeuw geleden dat de wet op de stedenbouw werd goedgekeurd. Naar aanleiding daarvan organiseerde de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning op 22 maart 2012 het symposium “50 jaar wet op de stedenbouw”. Een schare juridische en planologische experts keek kritisch terug op de wet en de realiteit op het terrein, en blikt vooruit naar de toekomst. Tijdens de studiedag in het parlement werden video-opnamen met onder meer de gewezen ministers van Ruimtelijke Ordening Luc Dhoore, Theo Kelchtermans en Eddy Baldewijns getoond. Marc Reynebeau modereerde. Het symposium werd georganiseerd in samenwerking met het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Uitgeverij Die Keure verleende haar medewerking.

Presentaties, video's en foto's zijn te vinden op de website van de VRP.

Rond hetzelfde thema organiseren CVAa en VAi in het najaar een lezingenreeks met filmvertoningen: zie Lezingenreeks: 50 jaar wet op de stedenbouw

09.15 u - Ochtendsessie
Verwelkoming door Peter Vermeulen (VRP-voorzitter)
Wat voorafging (1915-1962). Peter Janssens (ruimtelijk planner)
Sterktes en zwaktes van de wet. Dirk Lindemans (advocaat)
Gewestplannen. Videogetuigenis Luc Dhoore (gewezen minister van Ruimtelijke Ordening) en Georges Allaert (ruimtelijk planner, professor UGent)
Over streek-, gewest- en structuurplannen. Jef Van den Broeck (ruimtelijk planner, erehoogleraar KU Leuven)
Interview met Pierre Laconte (stedenbouwkundige) over het perspectief van de gebruikers
De juridisering van ruimtelijke ordening. Guy Vloebergh (ruimtelijk planner) en Bernard Hubeau (professor faculteit rechten UAntwerpen, stedenbouwkundige)
Canapégesprek met reflecties over wet en realiteit
12.30 u - Lunch
14.00 u - Namiddagsessie
Structuurplanning. Videogetuigenis Theo Kelchtermans (gewezen minister van Ruimtelijke Ordening) en Louis Albrechts (ruimtelijk planner, gewezen professor KULeuven)
Lessen uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Hans Leinfelder (hoofd afdeling Ruimtelijke Planning en Stedenbouwkundig Beleid van het departement RWO) en Joris Voets (Steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen, KULeuven)
Canapégesprek over lokale overheden en structuurplanning
Het grondbeleid dat uitbleef. Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu)
Handhaving. Videogetuigenis Jan Van den Berghe (Hoge Raad voor de Justitie) en Eddy Baldewijns (gewezen minister van Ruimtelijke Ordening)
Handhaving in theorie en praktijk. Hubert Bloemen (departement RWO)
Canapégesprek over de toekomst van ruimtelijke planning in Vlaanderen
17.00 u - De stem van het beleid: minister Philippe Muyters
17.30 u - Receptie
19.00 u - Einde

Meer info en inschrijven via www.vrp.be.