Symposium / Architectural history as [applied] science: Luc Verpoest

Symposium / Architectural history as [applied] science: Luc Verpoest

Prof. Luc Verpoest studeerde in 1969 af als ingenieur-architect en verdedigde zijn doctoraat over het 19de-eeuwse architectuuronderwijs in België in 1984 aan de KULeuven. Tot 1 oktober 2010 was hij vervolgens professor geschiedenis van de architectuur 19de-20ste eeuw en monumentenzorg aan dezelfde universiteit. Als docent vormde hij mee verschillende generaties architecten, kunsthistorici en monumentenzorgers. Hij voerde onderzoek naar het architectuuronderwijs in België, de katholieke neogotische beweging en de geschiedenis, theorie en praktijk van de monumentenzorg. Daarnaast bouwde hij een indrukwekkend curriculum op in de monumentenzorgpraktijk, binnen het Raymond Lemaire International Centre for Conservation, als voorzitter van Monumentenwacht Vlaanderen, als medeoprichter van DOCOMOMO Belgium en als lid van verschillende adviesraden en verenigingen.

Naar aanleiding van het emeritaat van Prof. Luc Verpoest op 1 oktober 2010 namen alumni, collega's en vrienden het inititatief tot het symposium, rond een thema dat de rode draad van zijn carrière vormt.

Het symposium opent op woensdagavond 9 november om 18 u met een lezing, een boekvoorstelling en een receptie. De eigenlijke studiedag is donderdag 10 november, wanneer elf sprekers, geselecteerd op basis van een internationale call for papers, hun interpretatie van het thema komen toelichten. Het programma bestaat uit vier thematische clusters met telkens twee of drie sprekers en een respondent. De dag wordt afgesloten met een debat.

Openingslezing Andrew Leach – ‘Proximity and Detachment’
Woensdag 9 november, 19 u, Provinciehuis Leuven
Prof. Andrew Leach (Griffith University, AU) richt zich in zijn onderzoek op de ontwikkeling van de architectuurgeschiedenis als discipline en de implicaties ervan voor de architect. In 2006 was hij onder andere co-editor van een OASE-nummer rond dit thema, getiteld Positions: Shared Territories in Historiography and Practice. Hij bestudeerde het oeuvre van de Italiaanse architectuurhistoricus Manfredo Tafuri (1935-1994) en diens theoretische standpunten over de architectuurgeschiedenis als intellectuele discipline (Manfredo Tafuri. Choosing History, 2007) en bracht in 2010 het handzame overzicht What is architectural history? uit.

Inschrijven is verplicht maar gratis. Schrijf je in (voor 1 november 2011) met het Registration form op de KADOC-website.

Voertaal van het symposium is Engels.

Praktisch