interview

Vijf vragen aan Rooilijn architectuur

In de tentoonstelling BWMSTR Label 023 StadsStalling onderzoeken het architectenbureau Rooilijn en Atelier Scheldeman de mogelijkheden voor een modulaire fietsenparking. Aan de hand van vijf vragen en antwoorden geven de ontwerpers inzicht in hun visie en aanpak.

Vijf vragen aan Rooilijn architectuur
Copyright

Waarom is er nood aan een nieuw concept voor fietsenstallingen?

Rooilijn: In veel stedelijke woonbuurten missen bewoners geschikte mogelijkheden om hun geliefde fiets op een veilige en degelijke manier te stallen. Dat is echt héél merkbaar in de publieke ruimte. Ondertussen zien de steden dit probleem ook wel, maar ze komen niet tot een goed werkbaar antwoord, of toch niet op grote schaal. Anderzijds geloven we ook wel dat de burgers zelf een rol kunnen opnemen en dus niet alles top down geregeld moet worden.

Waarom is een architect goed geplaatst om nieuwe fietsinfrastructuur te bedenken?

Rooilijn: Als stedelijke architecten combineren we kennis van de ruimtelijke en maatschappelijke context, samen met de mogelijkheid om objecten en gebouwen vorm te geven op een contextgevoelige manier.

Wat is de basis van jullie concept? Hoe verschilt jullie benadering van andere fietsenstallingen?

Rooilijn: We stellen een modulair systeem voor, geen vaststaand object. Een zeer beperkt aantal basiselementen die op een oneindig aantal manieren te combineren zijn. Zo is het aanpasbaar volgens de noden en wensen, maar ook qua schaal en deels ook qua vormgeving en afwerkingsmaterialen. Het is circulair. Én bovenal willen we er heel graag andere kleine functies aan koppelen die het buurtleven kunnen stimuleren

Hoe zorg je ervoor dat een collectieve fietsenstalling wordt toegeëigend?

Rooilijn: Door de bewoners vanaf het begin mee in het verhaal te betrekken en mee te laten denken over alle aspecten zoals locatie, schaal en gekoppelde functies.

Wanneer is jullie ontwerp geslaagd?

Rooilijn: Initieel dachten we dat het fijn zou zijn als we een mooie studie zouden afronden. Nu zijn we bezig met één, en potentieel een aantal, eerste opstelling(en) in de Antwerpse context. Het zou geweldig zijn mocht het ontwerp, door de expo in DE SINGEL en ook via de eerste proefopstellingen, naar een breder draagvlak zou kunnen evolueren. Of er een samenwerking met een producent en/of steden zou ontstaan.
Kortom, het project is geslaagd wanner we een groot aantal bewoners kunnen helpen aan een fietsenstalling én ze ook op een aangename manier in hun buurt samenbrengen.

"Onze fietsenstallingen zijn een alibi om de publieke ruimte meer leven en groen in te blazen."
‐ Rooilijn en Atelier Scheldeman

DEBAT

De fietsenstalling van de toekomst

Naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling BWMSTR Label 023 StadsStalling ging Tine Poot (Vlaams Architectuurinstituut) in gesprek met Luc Roegiers (Rooilijn), Wout Baert (Fietsberaad Vlaanderen), Marij Preneel (Districtsburgemeester Borgerhout), Iris Vande Walle (Commons Lab) en Erik Wieërs (Vlaams Bouwmeester).

(Her)beluister de audio-opname via Youtube. Montage met beelden en quotes uit de presentatie die getoond werd tijdens het gesprek.