Architectuurboek Vlaanderen N°10. Radicale gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

Persbericht
cover Architectuurboek Vlaanderen editie 2012, cover Architectuurboek Vlaanderen editie 2012, cover Architectuurboek Vlaanderen editie 2012, Engelstalige cover Architectuurboek Vlaanderen editie 2012
Copyright

Het Vlaams Architectuurinstituut presenteert met trots de tiende editie in de reeks Architectuurboek Vlaanderen. Onder de titel 'Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen' wordt in dit boek de architectuurproductie van de afgelopen twee jaar kritisch gewogen - in woord en beeld. Het Architectuurboek Vlaanderen is daarmee zowel een manifest voor het expermiment in de architectuur als een naslagwerk van spraakmakende geblouwen die recent zijn gerealiseerd.

"Bestaat er zoiets als een Vlaamse architectuur? Een architectuur die eigen is aan deze regio die grote veranderingen ondergaat en tegelijkertijd volop op zoek is naar een identiteit?"

In elf artikelen verdiepen auteurs uit binnen- en buitenland zich in de strategieën en ingrepen van ontwerpers op het dagelijkse leven en de vormgeving van de ruimte in een van de dichtst bevolkte Europese regio’s. Fotografen met een uiteenlopende achtergrond brengen de projecten op hun manier in beeld en tonen daarbij nieuwe, eigenzinnige perspectieven op de hedendaagse architectuur. Bestaat er zoiets als een Vlaamse architectuur? Een architectuur die eigen is aan deze regio die grote veranderingen ondergaat en tegelijkertijd volop op zoek is naar een identiteit? De projecten die in dit Architectuurboek Vlaanderen zijn verzameld, tonen aan dat de architectuur in Vlaanderen een onderzoek is naar de essentiële taak van het bouwen. Maar de gebouwen en stedenbouwkundige projecten leveren ook een belangrijke en soms verrassende bijdrage aan de leefomgeving en illustreren het culturele elan van de regio.

Het vernieuwde Architectuurboek Vlaanderen / Architectural Review Flanders wordt gelijktijdig gelanceerd met de internationale dubbeltentoonstelling 'The Ambition of the Territory', in het Belgisch paviljoen tijdens de Architectuurbiënnale van Venetië en in deSingel in Antwerpen. Twee onmisbare tools voor iedereen die gelijke tred wil houden met de architectuurproductie in Vlaanderen en het denken over de toekomst van deze regio.


Architectuur door 51N4E, de vylder vinck taillieu architects, Atelier JPLX, awg architects with MTD Landscape Architects and biq urban design, De Smet Vermeulen Architects, Diener & Diener Architekten, Gijs Van Vaerenbergh, Indra Janda, Marie -José Van Hee Architects, Neutelings Riedijk Architects, Ney & Partners, noAarchitecten, Office Kersten Geers David Van Severen – Bureau Goddeeris Architects, Robbrecht & Daem Architects and many more.

Perscontact

Vlaams Architectuurinstituut
Egon Verleye - communicatie & PR
M +32 486 21 17 74
T +32 (0)3 242 89 73
E egon.verleye@vai.be