ectv levert ontwerp voor herbestemming Sint-Hubertuskerk

Persbericht
Herbestemming Sint-Hubertuskerk Beeld: ectv architecten Els Claessens Tania Vandenbussche Fenikx Ann Verdonck Elise Van Thuyne
Copyright

Na een selectie via de Open Oproep-procedure halen ectv architecten Els Claessens Tania Vandenbussche i.s.m. Fenikx en Elise Van Thuyne de opdracht binnen om de Sint-Hubertuskerk in Berchem (Antwerpen) te transformeren tot archief- en cultuurhuis voor het Vlaams Architectuurinstituut (VAi). De gunningscommissie onder leiding van Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs looft het creatieve antwoord van het ontwerpteam op de vraag om zowel de volledige archiefwerking onder te brengen als een ontmoetingsplek te creëren voor de buurt.

"De jury was meteen gecharmeerd door de verrassende en slimme ingreep van ectv architecten. Door de zijbeuken van de kerk te vergroten, kan de archiefwerking van het VAi zich makkelijk verplaatsen naar de nieuwbouwvleugels. Daardoor blijft het schip van de kerk vrij en kunnen het VAi én de buurt het gebruiken voor diverse activiteiten."
‐ Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester
"Duurzaam erfgoedbeheer, geen nieuwe ruimte aansnijden, een klimaatneutraal depot, dichtbij openbaar vervoer, een meerwaarde voor de buurt en de stad… In dit project komt het allemaal mooi samen."
‐ Sofie De Caigny, directeur Vlaams Architectuurinstituut
"Met de herbestemming van de St-Hubertuskerk realiseren we één van de vijf pilootprojecten van het Antwerpse parochiekerkenplan. In nauw overleg met het bisdom Antwerpen kiezen we voor nieuwe invullingen die de gemeenschapsfunctie in de buurt verankeren en de architectuur van het gebouw opwaarderen. De keuze van het VAi om zich te engageren in het traject van herbestemmingen is betekenisvol. Schoonheid wordt hier herbestemd met nieuwe schoonheid, in een historisch fraaie buurt die alsmaar bruisender wordt."
‐ Tom Meeuws, Antwerps schepen bevoegd voor erediensten
"Wij zijn als architecten geen tafelspringers. Ons ontwerp voor ‘Hubert’ past helemaal in die houding. De ingrepen die we aan de buitenkant voorzien zijn slechts op het tweede gezicht herkenbaar."
‐ Els Claessens, ectv architecten

Perscontact

Vlaams Architectuurinstituut
Egon Verleye - communicatie & PR
M +32 486 21 17 74
T +32 (0)3 242 89 73
E egon.verleye@vai.be