Ensembles. Architectuur en ambacht

Persbericht
, ,
Copyright

DE VAKMAN EN DE ARCHITECT ALS TWEE HANDEN OP EEN BUIK. Na de gesmaakte Vlaamse bijdrage rond ‘vakmanschap’ in het Belgisch paviljoen op de Architectuurbiënnale van Venetië krijgt de stielman dit najaar ook een plek in deSingel. Met de tentoonstelling Ensembles. Architectuur en ambacht geven het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) en het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA) een kijk op wat ambacht en vakmanschap betekenen voor architecten van gisteren én vandaag. ‘Vakmanschap’, ‘ambacht’ en ‘maken’ zijn in de creatieve sector en ver daarbuiten buzzwords geworden. Handwerk, repair cafés, allerhande doe-het-zelfboeken, ze zijn helemaal terug. Tegelijk geldt het aanleren van een stiel meer dan ooit als een geloofwaardig antwoord op de problematiek van ongeschoolde jongeren in steden. Ensembles gaat op zoek naar hoe architecten in deze vakmannen partners vinden om samen goede architectuur te maken.

“Het maken van prefabbeton is een mooi voorbeeld van hoe vakmanschap in het hedendaagse bouwen niet altijd even zichtbaar is, maar wel nog steeds de basis vormt van het bouwproces"

- Bart Tritsmans

Vakmanschap van alle tijden. Het verdwijnen van het Ancien Régime luidde mee het einde in van het eeuwenoude systeem van gilden en ambachten. De Industriële Revolutie bracht evenwel bewegingen op gang die terugkeken naar de pre-industriële hoogdagen. Zowel internationaal als in België werden handwerk, vakmanschap en ‘eerlijk’ materiaalgebruik om uiteenlopende redenen en op diverse manieren gevierd: in de neogotiek, de Arts en Crafts Movement, in de art nouveau, in de baksteenarchitectuur van het interbellum, in de eerste experimenten met ‘moderne’ materialen zoals staal en beton, in de bewonersprotesten en inspraakbewegingen van de jaren 1970.

Perscontact

Vlaams Architectuurinstituut
Egon Verleye - communicatie & PR
M +32 486 21 17 74
T +32 (0)3 242 89 73
E egon.verleye@vai.be