Project

Tafelzetting

Tafelzetting is de tentoonstellingsreeks voor jonge architecten in Vlaanderen en Brussel van het Vlaams Architectuurinstituut en De Singel. Het is de volgende etappe binnen een traditie van jonge architectuur in De Singel. Gevestigde namen vinden er al sinds de jaren 1980 een podium om hun vroege oeuvre te tonen (‘Jonge Architectuur in België’ in 1988 en ‘35m³ jonge architectuur’ in 2005). Ook vandaag worden jonge architecten uitgedaagd om hun eigen positie te bepalen ten opzichte van de discipline, complexe ruimtelijke situaties en maatschappelijke vraagstukken.

Het voorplein van De Singel verbeeldt de kakofonie waarin jonge architecten een eigen praktijk opstarten. De veelvormige grenzen van de asfaltvlakte vormen de perfecte achtergrond voor de tentoonstellingsreeks. Elke architect die er tentoonstelt, beschikt over een set tafels met attributen, ontworpen door Laura Muyldermans. De tafels zijn niet alleen een installatie waarin de ontwerpers hun werk tonen, maar dagen hen ook uit om ruimtelijk positie in te nemen op het voorplein.