03 Huiswerk Architecten - Homework

Uitverkocht

03 Huiswerk Architecten - Homework

De publicatie Huiswerk Architecten - Homework is het derde nummer in de reeks Jonge architecten in Vlaanderen, een coproductie van het VAi en A16. Deze publicatiereeks wil een podium bieden voor kwalitatief en vernieuwend werk van jonge architecten, stedenbouwkundigen en onderzoekers in Vlaanderen. Het werk van deze generatie kent zeer uiteenlopende verschijningsvormen en uit zich in gebouwde en papieren projecten, theoretische vertogen, artistieke installaties en stedenbouwkundige projecten. Eerder dan een afgerond oeuvre te presenteren, gaat elke uitgave in op de zoektocht van deze ontwerpers en onderzoekers en op de context waarbinnen ze opereren.

De ontwerppraktijk van het architectenbureau Huiswerk laat zich kenmerken door een intense wisselwerking tussen bouwen en beschouwen. Geïntrigeerd door noties als concept en context, eigentijdsheid, letterlijkheid, functie en constructie, graven Erik Wieërs en Dirk Somers als geologen in de betekenislagen van de architectuur. In een sequens van zoeken, vinden, uittesten, nuanceren en (onder)bouwen ontstaan architectuurprojecten, niet als een explicitering van een bepaald idioom maar als beschouwingen over het bouwen. In deze publicatie bieden we een dwarsdoorsnede van de speculatieve ontwerppraktijk van Huiswerk. Architectuurcriticus Arthur Wortmann voorziet een aantal kanttekeningen en doorgrondt de interactie tussen het denken en het handelen in een aansluitend essay.

 • AUTEURS:

  Arthur Wortmann, Erik Wieërs, Dirk Somers

 • SAMENSTELLING:

  Vincent Brunetta en Véronique Patteeuw (A16) i.s.m. Huiswerk architecten

 • REDACTIE:

  Vincent Brunetta en Véronique Patteeuw (A16), Katrien Vandermarliere en Roeland Dudal (VAi)

 • FOTOGRAFIE:

  Niels Donckers, behalve Karin Borghouts / Huiswerk / Lies Willaert / Wim Van Neuten / NGI

 • VORMGEVING:

  Base Design

 • UITGEVER:

  Vlaams Architectuurinstituut & A16

 • FORMAAT:

  220 x 175 mm

 • UITGAVE:

  Softcover

 • AANTAL PAGINAS:

  80

 • TAAL:

  NL / EN

 • GEWICHT:

  302

 • PUBLICATIEJAAR:

  2004

 • ISBN:

  90-807787-7-X