Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2000-2001

Uitverkocht

Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2000-2001

Het Jaarboek Architectuur Vlaanderen, 2000-2001, het vijfde dat door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt uitgegeven, biedt een overzicht van de recente ontwikkelingen van de architectuur en stedenbouw in Vlaanderen en Brussel. Het geheel van tien artikels bevat zowel thematische teksten als teksten over geselecteerde architectuurprojecten en verbanden daartussenin. Volgende thema's komen aan bod: de architectuur van de bedrijfsgebouwen, (her)inrichtingen en uitbreidingen, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, de verdichtingskwestie, het collectieve wonen, kritisch contextuele architectuur, een gesprek met stadsontwerpers, de creatie van 'gemeenschappelijke ruimten' en de alleenstaande woning/villa in Vlaanderen. Traditioneel bevat het boek ook een overzicht van publicaties, tentoonstellingen, lezingen, wedstrijden en architectuurprijzen en subsidies uit de beschouwde periode. Door dit alles is het jaarboek een waardevolle bron van informatie en vormt het tevens een steunpunt voor de ontwikkeling van de architectuurdiscussie in Vlaanderen.

Cette cinquième édition des Annales de l'Architecture en Flandre, 2000-2001, publiée par le Ministère de la Communauté flamande, passe en revue les récentes évolutions qui ont marqué l'architecture et l'urbanisme en Flandre et à Bruxelles. Dix textes traitent chacun d'un thème particulier qui est mis en relation avec des projets d'architecture. Les sujets suivants sont abordés: l'architecture des bâtiments d'entreprise, les (ré)aménagements et les extensions, le Schéma de structure d'aménagements de la Flandre, la densification, l'habitat collectif, l'architecture contextuelle critique, un dialogue entre auteurs de projets urbains, la création d'espaces communautaires et l'habitation individuelle/la villa en Flandre. Traditionellement, les Annales contiennent également une liste des publications, des expositions, des concours et des prix d'architecture au cours de la période considérée. Ces différents éléments en font une source d'information précieuse et un document servant de base au débat architecturale en Flandre.

 • AUTEURS:

  Kristiaan Borret, Maarten Delbeke, Tom Leenders, André Loeckx, Anne Malliet, William Mann, Rik Nys, Michael Ryckewaert, Francis Strauven, Philippe Van Wesenbeeck, Arthur Wortmann

 • SAMENSTELLING:

  Jan Verlinden, Kristiaan Borret, Maarten Delbeke, Dirk Janssen, André Loeckx, Anne Malliet, William Mann, Rik Nys, Adinda Van Geystelen, Marie-José Van Hee, Arthur Wortmann

 • FOTOGRAFIE:

  Stany Dederen, Thierry Lagrange, André Nullens, Sonny Plasschaert, Hans Roels

 • VORMGEVING:

  Koen Bruyneel

 • AANTAL PAGINAS:

  293

 • TAAL:

  NL / EN / FR

 • GEWICHT:

  1590

 • PUBLICATIEJAAR:

  2002

 • ISBN:

  90-403-0145-X