Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2006-2007

Uitverkocht

Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2006-2007

Het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2006-2007 gidst u door het architectuurlandschap van de voorbije twee jaren. Editie 2008 documenteert 32 projecten aan de hand van heldere projectbeschrijvingen en uitgebreid beeld- en plannenmateriaal. Nieuwe uitdagingen en mogelijkheden tekenen zicht af: het jaarboek toont aan dat architectuur meer is dan een pasklaar antwoord verzinnen op veelvoorkomende vragen.

In Vlaanderen resulteerde een nieuwe golf van overheidsopdrachten in een aantal grootschalige realisaties: grootschalig op het vlak van ruimtelijke impact én financiële overheidssteun. Omwille van hun politieke en publieke belang mogen deze projecten niet ontbreken in de selectie van het jaarboek. Ook woningen en verbouwingen verdienen een plaats in de achtste editie van het jaarboek. Dergelijke bouwopdrachten vormen nog steeds de hoofdmoot van de architectuurpraktijk in Vlaanderen en blijven daardoor uiterst relevant, alleen al omwille van hun diversiteit qua architectuur. Zes kritische artikels verduidelijken actuele aspecten van de bouwopdracht: het opdrachtgeverschap van de overheid versus het publieke karakter van een gebouw, de maatschappelijke en architecturale impact van de scholenbouwoperatie, de consequenties van nieuwe vormen van bouwfinanciering, het gebruik en de toe-eigening van gebouwen én de duurzaamheidsproblematiek.

Het jaarboek biedt u naast een selectie aan krantenartikels rond thema's die voornamelijk ruimtelijke ordening, architectuur en de impact op de dagelijkse leefomgeving als onderwerp hebben, opnieuw een overzicht van publicaties, tentoonstellingen, lezingen, wedstrijden, architectuurprijzen e.a.

Uit een vierhonderdtal inzendingen werden 32 projecten geselecteerd voor publicatie. De selectieprocedure was een lang en doordacht proces waar groepsdiscussies, plaatsbezoeken, gesprekken met ontwerpers en met gebruikers of bewoners aan zijn voorafgegaan. De redactie vond zo een consensus over wat zij vandaag als relevant in architectuur herkent.
Het benoemen van die kwaliteiten is geen evidente zaak. De afweging of de door de architect gekozen ontwerpstrategie wel de meest adequate was voor de ontwerpopgave, werd bij elk project opnieuw gemaakt. Andere aandachtspunten waren het maximaliseren van de aanwezige mogelijkheden, ontwerpintensiteit en uitvoeringszorg, duurzaamheid en het bewust, kundig en innovatief omgaan met de poëtica van het bouwen. Bekijk hier pdf's van de geselecteerde projecten.

Het VAi biedt beginnende architectuurcritici een professioneel platform: voor het schrijven van de projectteksten werd ondermeer beroep gedaan op jonge auteurs die deelnamen aan de workshop architectuurkritiek, georganiseerd door het VAi.

Fotografen brachten in opdracht van het VAi de gebouwen op een bepaalde manier in beeld en genereren hiermee een subjectieve, kritische interpretatie van de architecturale leefomgeving. Voor het eerst werd voor het boek ook een artistieke fotografieopdracht gegeven, met als thema “jongeren en publieke ruimte”.

 • AUTEURS:

  BAVO, Gideon Boie, Veronique Boone, Kristiaan Borret, Lionel Devlieger, Lisa De Visscher, Benjamin Eggermont, Caroline Goossens, Geert Haentjens, Lars Kwakkenbos, Sarah Poot, Raf Snoekx, Sven Sterken, Mechthild Stuhlmacher, Pieter T'Jonck, Peter Vanden Ab

 • REDACTIE:

  Gideon Boie, Ilse Degerickx, Lionel Devlieger, Lars Kwakkenbos, Sven Sterken, Mechthild Stuhlmacher, Katrien Vandermarliere

 • FOTOGRAFIE:

  Charif Benhelima, Stijn Bollaert, Jan Kempenaers, Jeroen Musch, Bas Princen, Frederik Vercruysse, e.a.

 • VORMGEVING:

  Michaël Bussaer, Inge Ketelers

 • TAAL:

  NL

 • GEWICHT:

  1800

 • PUBLICATIEJAAR:

  2008

 • ISBN:

  9789080952980