Project ingediend

Hartelijk bedankt om uw project in te zenden voor het Architectuurboek Vlaanderen N°16.

Na de deadline controleren wij alle inzendingen op volledigheid. Als we daarbij vragen hebben, nemen we contact met u op. Anders ontvangt u ten laatste vrijdag 15 september 2023 een bevestiging dat uw inzending compleet is.

Wil u nog een project indienen? Klik hier om terug te keren naar het formulier.