Actoren | Ministerie van Nijverheid en Arbeid

Situering

Het Ministerie van Nijverheid en Arbeid, dat onder die naam bestond sinds 1895, onderging tijdens de Eerste Wereldoorlog verschillende structuurveranderingen. Na de oorlog kreeg het de bijkomende bevoegdheid ‘ravitaillering’, zodat het tussen 1918 en 1921 Ministerie van Nijverheid, Arbeid en Bevoorrading heette. In 1924 veranderde de naam in Ministerie van Nijverheid, Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg. In 1932 werd het departement opgesplitst in het Ministerie van Nijverheid en Arbeid en het Ministerie van Maatschappelijke Voorzorg en Volksgezondheid.

Plaats van deze actor in het gemeentelijk wederopbouwarchief

In het gemeentearchief komen aanvraagformulieren voor met betrekking tot premies voor het bouwen van goedkope woningen, verleend door de afdeling Maatschappelijk Verzekerings- en Voorzorgswezen van het Ministerie van Nijverheid en Arbeid. Dit gebeurde in het kader van de wet van 14/08/1922. Deze toelage stond los van de werking van de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken, die al sinds 15/04/1920 operationeel was.

Bibliografie

  • Van den Eeckhout, Patricia; Luyten, Dirk, ‘Federaal ministerie van tewerkstelling en arbeid en zijn voorgangers’, in: Van den Eeckhout, Patricia; Vanthemsche, Guy (red.), Bronnen voor de studie van hedendaags België, 19e – 20e eeuw, VUBPress, Brussel, 1999, pp. 401-408.
  • De Smet, J.; Depoortere, R., Inventaire des archives du “Ministerie van nijverheid en arbeid” (1917-1918), Toegangen in beperkte oplage, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1996.

Selectie van stukken die met deze actor in verband staan