Actoren | Het gekwetste gewest

Op basis van de briefhoofden en de ondertekenaars van de geselecteerde archiefstukken werd een lijst opgemaakt van 15 actoren die betrokken waren bij de organisatie van de wederopbouw op gemeentelijk niveau. De rol van elk van deze instanties wordt kort gesitueerd, waarna wordt ingegaan op de hoeveelheid en het soort archief dat men van de actor in kwestie in het gemeentearchief kan terugvinden. De bronnen die gebruikt zijn om de actoren toe te lichten, worden telkens achteraan opgesomd en worden niet noodzakelijk hernomen in de algemene bibliografie van dit kennisdossier.

Tot de actoren behoren: