Actoren | Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade

Situering

Deze organisatie, opgericht in juli 1919, groepeerde alle lokale samenwerkende vennootschappen die de belangen behartigden van geteisterden bij de overheid. Door zich te verenigen kon men collectief voorschotten op schadevergoedingen verkrijgen via speciaal daartoe ontwikkelde procedures. Zo werd in het KB van 12/07/1919 vastgelegd dat voorschotten door bemiddeling van een samenwerkende vennootschap 70 % van de waarde van de opgelopen schade konden bedragen, nog voor een Rechtbank voor Oorlogsschade hierover uitspraak had gedaan.

Plaats van deze actor in het gemeentelijk wederopbouwarchief

Sommige gemeenten bewaren aanzienlijke reeksen met correspondentie van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade. De briefwisseling handelt meestal over de status van schadedossiers van geteisterde leden van de lokale samenwerkende vennootschap. Vaak wordt de ontvangst bevestigd van een groep aanvragen voor voorschotten of gesloten overeenkomsten met de staatscommissaris. In andere gevallen wordt de lokale vennootschap verwittigd van stortingen in het voordeel van geteisterden of van een zending van titels op naam, die borg stonden voor de toegekende vergoeding.

Bibliografie

  • ‘Naamloze vennootschappen voor oorlogsschade’, in: Beknopte bekendmaking nopens den Dienst der Verwoeste Gewesten, jg.1, 1919, nr. II, pp. 64-82, nr. III, pp. 137-147; jg. 2, 1920, nr. I, pp. 50-59, nr. II, pp. 115-140, nr. III, pp. 191-213, nr. IV, pp. 234-247, nr. X, p. 693-708; jg. 3, 1921, nr. V, pp. 296-305.
  • Willaert, Maurice, Geschiedkundig overzicht van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade, Nationale Drukkerij, Brussel, 1930.
  • Carnel, Sven, Inventaire des archives de la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre (1919-1930), Inventaires 342, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2003.

Selectie van stukken die met deze actor in verband staan