Belgische architectuurtijdschriften online

Vind hier een overzicht van alle gedigitaliseerde Belgische tijdschriften die online doorzoekbaar zijn. Er is meer materiaal gedigitaliseerd, maar door auteursrechtelijke beperkingen kan niet alles zomaar online worden gepubliceerd.

Le Béton Armé (1898-1939)

De digitalisering van Le Béton Armé kwam er op initiatief van dr. Stephanie Van de Voorde (UGent/VUB), met steun van de Universiteitsbibliotheek Gent en de Cité Chaillot.

Journal de l'architecture et des arts relatifs à la construction (1848-1856)

De digitalisering van een van de oudste Belgische architectuurtijdschriften, het Journal de l'architecture et des arts relatifs à la construction (1848-1852) en opvolger Journal belge de l'architecture et de la science des constructions (1853-1856), gebeurde binnen de overeenkomst die Googlebooks aanging met de Universiteitsbibliotheek Gent. De (onvolledige) digitale versie van dit 19de-eeuwse tijdschrift is toegankelijk via de catalogus van de UGent.

La Cité (1919-1935)

La Cité werd gedigitaliseerd binnen het Blue Mountainproject van de universiteit van Princeton (USA). Dit project digitaliseert 'historic avant-garde periodicals for digital research'. Voorlopig is La Cité het enige Belgische tijdschrift dat binnen dit project gedigitaliseerd werd.

L'Art moderne (1881-1914)

De Digithèque van de ULB digitaliseert eveneens tijdschriften, voornamelijk literaire bladen, waarvan enkele ook voor de architectuurgeschiedenis interessant kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld L'Art moderne. Revue critique des arts et de la littérature. Dit tijdschrift volgde de avant-garde rond Les XX en La Libre Esthétique van nabij, het milieu waarin Henry van de Velde en anderen hun overstap maakten van schilderkunst naar de toegepaste kunsten en de architectuur en zo mee de Belgische art nouveau tot ontwikkeling brachten in de jaren 1890.

Bekijk ook de pagina Buitenlandse architectuurtijdschriften online met buitenlandse titels en digitaliseringsprojecten.

Enkel beschikbaar met een UGent login

Gedigitaliseerde tijdschriften en auteursrechten

Eenmaal een tijdschrift gedigitaliseerd, dan kun je het online ontsluiten, toch? Helaas staan auteursrechten vaak in de weg, zodat je om een gedigitaliseerd exemplaar in te kijken toch naar de leeszaal van de desbetreffende bibliotheek moet. Hieronder vind je wat meer info:

  • De wetgeving met betrekking tot auteursrechten is erg complex. Via auteursrechtenverenigingen als SABAM en SOFAM kunnen rechthebbenden (producenten van culturele producten, of hun erfgenamen) vergoedingen opeisen voor reproductie van hun werk.
  • Architectuurtijdschriften zijn vaak geïllustreerd. Op het digitaal reproduceren van deze illustraties kunnen dus zowel (erfgenamen van) fotografen als (erfgenamen van) de architecten van het afgebeelde gebouw vergoedingen opeisen.
  • Het is ten eerste al erg moeilijk om van een reeks jaargangen van een afgesloten architectuurtijdschrift alle mogelijke rechthebbenden op te lijsten en op te sporen - niet alle foto's of gebouwen zijn goed geïdentificeerd, en niet van elke betrokken fotograaf of architect vallen biografische gegevens terug te vinden.
  • Bovendien dient van elke mogelijke producent te worden nagegaan of er al 70 jaar verstreken zijn sinds diens overlijden, alvorens materiaal rechtenvrij wordt. Voor tijdschriften uit het interbellum valt bijvoorbeeld niet uit te sluiten dat bepaalde auteurs, fotografen of architecten, die destijds 30 jaar waren, minder dan 70 jaar geleden overleden zijn. Op hun productie rusten dus nog auteursrechten.
  • Zelfs indien alle mogelijke rechthebbenden op te sporen zouden zijn, dan kunnen de vergoedingen erg hoog oplopen. Daardoor wordt het moeilijk voor culturele instellingen en bibliotheken om naast de kost van digitalisering, langdurige bewaring en ontsluiting ook nog eens de kosten van auteursrechten op te hoesten.

Wil je meer info over de spanning tussen vrijheid van informatie en bescherming van het auteursrecht? Neem dan een kijkje op de website van het Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving (SA&S).