Databanken architecten en architectuurarchieven

Archiefbank Vlaanderen

Archiefbank Vlaanderen is een duurzaam register van de Vlaamse private archieven en een zoekinstrument via het web waarin men gegevens van in Vlaanderen bewaarde private archieven kan bevragen en raadplegen. De opbouw gebeurt in nauwe samenwerking met de Vlaamse archiefinstellingen, de bibliotheken en musea, de academische wereld, de volkskundige en genealogische verenigingen, de koepelorganisatie uit de erfgoedsector, de experten terzake en het brede publiek.

Archives d'Architecture XIXe-XXe (AACfwb)

De site van het AACfwb wil een leidraad zijn tot de architectuurarchieven van de 19de en 20ste-eeuw in de Franse Gemeenschap. Het gaat met name om private en publieke instellingen in Wallonië en de Brusselse regio, die architectuurarchieven bewaren. Via het 'répertoire des fonds' kan je bewaarinstellingen en archiefbeschrijvingen opzoeken.

Er is een gedeeltelijke overlap tussen de Databank Architectuurarchieven en de AACfwb: de beschrijvingen van archieven bewaard door de Archives d’Architecture Moderne (een 180tal) zijn bijvoorbeeld in beide databanken opgenomen. Om de lijst AAM-archieven te genereren in de databank, kies bij 'geavanceerd zoeken' bovenaan 'archief(bestanddeel)' en kies in het menu onderaan 'Bewaarplaats'. Vul 'Archives d'Architecture Moderne' in.

Architectenrepertorium van het stadsarchief Oostende

Het Stadsarchief Oostende vult stelselmatig een repertorium aan met namen van architecten die ze in hun archieven terugvinden. Het gaat daarbij niet alleen om ‘Oostendse’ architecten. Het repertorium is vooral interessant om relaties met familieleden en organisaties te achterhalen en om referenties van lokale literatuur te vinden.

Kijk in de linker navigatiekolom bij ‘Biografieën’ > ‘Architecten’

Databank Orde van Architecten – Vlaamse Raad

Via de website van de Orde van Architecten kan je actieve (en dus bij de Orde aangesloten) architecten terugvinden.

Klik in de rechter navigatiekolom op ‘Lijst’ > klik op ‘Lijst van architecten raadplegen’.

Repertorium van de architectuur in België

Dit boek verscheen in 2003 en is het meest recente architectenrepertorium met betrekking tot de Belgische architectuur van de voorbije twee eeuwen. Het bevat notities van architecten, architectuurhistorici en –critici, organisaties, tijdschriften, afgewisseld met een aantal thematische pagina’s.

Hoewel het boek niet elektronisch te raadplegen valt, maakte het CVAa op basis van de notities records aan in de Databank Architectuurarchieven. Bij ‘snel zoeken’ de zoekterm ‘repertorium van de architectuur in België’ invoeren, levert een lijst op van records gebaseerd op dit naslagwerk.

Nationale biografieën

Een aantal nationale biografische naslagwerken, die ook notities over architecten bevatten, is (gedeeltelijk) online raadpleegbaar.

Biographie nationale, 1866-1986 en Nouvelle Biographie nationale, 1988-

Website www.academieroyale.be (linkerbalk ‘Biographie nationale’, vervolgens ‘Personnalités’ om op naam te zoeken). De Nouvelle Biographie nationale is mee opgenomen in de online index op deze website, maar de 10 volumes zijn nog niet online doorzoekbaar.

Nationaal Biografisch Woordenboek, 1964-

In 2013 zijn de delen 1-10 in gedigitaliseerde versie te raadplegen. Er is een online inventaris van de eerste 19 delen.