Hoe vind ik informatie over architecten en ontwerpers?

Behalve algemene zoekmachines zijn er meer gerichte zoekmethodes om architecten en ontwerpers op het spoor te komen. Een greep uit het aanbod.

Zoek in de VAi Archiefhub

Het VAi verzamelt zoveel mogelijk informatie over personen, organisaties en archieven die met architectuur te maken hebben in een centrale databank. Zoek hier de naam van een architect, vormgever of organisatie.

Basisliteratuur en bibliotheken

Architectuurarchieven in Vlaanderen, een publicatie van het VAi, schetst een beeld van het architectuurarchieflandschap in Vlaanderen anno 2006 en geeft een overzicht van de diverse bewaarplaatsen van architectuurarchieven. De Integrale veldanalyse van het cultureel erfgoed van stoel tot stad (2023) geeft een overzicht van de bewaarplaatsen in Vlaanderen en Brussel van het cultureel erfgoed van stoel tot stad (architectuur, stedenbouw, bouwbedrijf en vormgeving). Beide boeken zijn een stand van zaken en geen definitieve meting, maar ze kunnen zeker een handig hulpmiddel vormen bij het begin van een onderzoek. Ze zijn gratis te downloaden op de publicatiepagina van het VAi.

Bekijk ook zeker de andere thematische publicaties van het VAi over ontwerpersarchieven:

Om literatuur rond een bepaalde architect op te sporen raadpleeg je best eerst overzichts- en naslagwerken, die je vervolgens naar meer specifieke referenties doorverwijzen:

Inventarissen bouwkundig erfgoed

Via online inventarissen van het bouwkundig erfgoed kan je op zoek gaan naar de realisaties van een architect. Je kan doorgaans op ‘persoon’ zoeken of geografisch. Inventarissen nemen gebouwen op die op een of andere manier opmerkelijk zijn en zijn dus geen exhaustieve lijsten van wat er gebouwd is.

Opgenomen zijn in een lijst met beschermde gebouwen of in een inventaris die door de minister werd vastgesteld, heeft juridische implicaties en legt bepaalde regels op met betrekking tot verbouwing en sloop. In de gebouwenfiches zijn vaak verwijzingen naar literatuur (en archieven) opgenomen.

Onroerend architecturaal erfgoed: inventarissen, verenigingen

Belangrijke archiefinstellingen

Een beperkt aantal instellingen in België is gespecialiseerd in het verzamelen en ontsluiten van architectuurarchieven, bijvoorbeeld het Vlaams Architectuurinstituut of CIVA. Architectuurarchieven komen ook voor in andere bewaarinstellingen, zoals de ‘kleurarchieven’ Amsab-ISG, ADVN, KADOC-KU Leuven, Liberas, of het AMVC Letterenhuis, universiteitsarchieven, stadsarchieven enz.

In de Integrale veldanalyse van het cultureel erfgoed van stoel tot stad (2023) vind je in bijlage een overzicht van alle bewaarplaatsen in Vlaanderen en Brussel. Het VAi werkt gestaag verder aan het invoeren van zoveel mogelijk verspreide architectuurarchieven in de centrale VAi Archiefhub.