Metadataschema's

Een metadataschema of datastructuur legt vast hoe verschillende beschrijvingselementen (bv. auteur, ontstaansgeschiedenis, trefwoorden) worden gestructureerd. Je kunt zelf een metadataschema uitdenken, maar er bestaan ook veel gestandaardiseerde metadataschema's. Standaardmetadataschema's zijn schema's die berusten op internationale, nationale of sectorale afspraken.

In deze tekst gaan we in op enkele belangrijke standaard metadataschema's.

Metadataschema's voor de beschrijving van archief

Dublin Core

Dublin Core is ontwikkeld als een sectoroverschrijdende standaard om bronnen op het web van metadata te voorzien. De beschrijving gebeurt in 15 generieke metadatavelden. Dit maakt de standaard erg geschikt voor uitwisseling. Voor een grondige archiefbeschrijving is de standaard echter minder geschikt.

https://www.projectcest.be/wiki/Standaard:Dublin_Core

ISAD(G) en EAD

ISAD(G) (staat voor "General International Standard Archival Description") is dé standaard die wereldwijd door archivarissen wordt gebruikt om archief te beschrijven. Beschrijf je archief, dan kun je niet om deze standaard heen. ISAD(G) gaat uit van een hiërarchische beschrijving van archieven en voorziet minstens 6 en maximaal 27 velden per archiefeenheid.

Het elektronische equivalent van ISAD(G) is EAD (staat voor "Encoded Archival Description"). EAD is een metadataschema om archiefbeschrijvingen te coderen in XML, geïnspireerd door de ISAD(G)-standaard. De beschrijving in XML maakt het handig om de beschrijvingsgegevens te delen tussen softwarepakketten en voor archieven is EAD zonder twijfel de meest gebruikte internationale standaard. Steeds meer archiefbeheersystemen laten import en export in EAD toe. Er is wel een adder onder het gras. De standaard kan op veel verschillende manieren worden geïmplementeerd. Werk je in een Europese context en wil je EAD implementeren? Probeer je dan zoveel als mogelijk te richten op de EAD-implementatie van het Archives Portal Europe-project, dat de beste kaarten heeft om uit te groeien tot Europese standaard.

Metadataschema's voor de beschrijving van architectuur, bouwbedrijf en design

Specifiek voor deze domeinen zijn er jammer genoeg geen internationaal gebruikte metadataschema's voorhanden. Er zijn wel enkele pogingen geweest, maar echte doorbraken zijn er niet geweest en vaak zijn ze een stille dood gestorven.