Archief- en collectiebeheer voor erfgoedprofessionals

Welkom op de adviespagina's over erfgoedbeheer. Hier verzamelt het VAi alle info over het beheer van archieven, tekeningen, bibliotheken en digitale documenten. Basisinformatie over erfgoedbeheer vind je op de adviespagina's voor particulieren, ontwerpers en bedrijven.

Intellectueel beheer van architectuurarchief

Onder intellectueel beheer verstaan we alle systemen die ervoor zorgen dat je materiaal teruggevonden kan worden en volledig is. Bij archiefbeheer is het daarbij cruciaal dat de context waarin een archiefdocument is gecreëerd behouden wordt. Dit doe je in eerste instantie door een archief te ordenen en te beschrijven. De basis van ordenen en beschrijven vind je terug in onze adviespagina's voor particulieren, ontwerpers en bedrijven.

In deze adviezen gaan we in op meer professionele aspecten van het ordenings- en klasseringswerk, zoals internationale standaarden en softwaresystemen, steeds met nadere aandacht voor de thema's architectuur, design, stedenbouw en bouwbedrijf.

Maquettes

Het VAi verzamelt zoveel mogelijk informatie over publicaties, studiedagen en tentoonstellingen.

Bekijk ook onze projectpagina over maquettes

Digital born architectuurerfgoed

Niet alleen het Vlaams Architectuurinstituut is bezig met het onderzoek naar de archivering van digital born architectuurerfgoed. Wil je zelf meer weten over hoe je deze kwestie kunt aanpakken? In deze adviessectie verzamelen we praktische tips, richtlijnen en internationale referentieprojecten.

    Collecties en archieven digitaliseren

    Het digitaliseren van erfgoed biedt veel voordelen. Het erfgoed kan vlotter worden gedeeld tot in de huiskamer via het internet, terwijl de originele objecten minder uit hun veilige depotomgeving moeten worden gehaald. Tot slot kan het het ultieme redmiddel zijn om het voortbestaan van bedreigde collecties te verzekeren in gedigitaliseerde vorm.