Preservatie van CAD en BIM | Internationale projecten

In dit advies geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste internationale projecten die zich op de preservatie van CAD en BIM hebben gericht.

MIT: FACADE

Tussen 2006 en 2009 liep bij het MIT (Massachusetts Institute of Technology) een project dat zich richtte op de duurzame bewaring van (voornamelijk) 3D-CAD bestanden. Het is één van de weinige grote projecten dat zich expliciet richtte op de archivering van digital born CAD-bestanden uit architectuurarchieven. Maar de scope ging verder dan louter preservatie. In feite was dit het eerste project waarbij de gehele workflow onder de loep werd genomen voor de opname en het beheer van digitale architectuurarchieven in het algemeen en CAD-bestanden in het bijzonder. FACADE:

 • Deed onderzoek naar representatie-informatie van CAD-bestanden en leverde de gegevens aan PRONOM, het online register voor bestandsformaten
 • Ontwikkelde een beschrijvingsstandaard voor digitale architectuurdata, PIM (Project Information Model). Hiermee kunnen de bestanden worden beschreven en verbonden aan andere bestanden.
 • Onderzocht hoe CAD-data kunnen worden gearchiveerd in een digitaal depot, in dit geval DSpace. Hiervoor werd een workflow uitgetekend.
 • Onderzocht hoe architecturale data digitaal kunnen worden ontsloten.

Test werden uitgevoerd met vier digitale dossiers van vooruitstrevende architectuurprojecten:

 • United States Institute of Space van Moshe Safdie and Associate, opgeleverd in 2011.
 • MIT Stata Center van Frank O. Gehry & Associates, opgeleverd in 2004.
 • Caltrans District 7 Headquarters van Morphosis Architects, opgeleverd in 2004.
 • Het Digitally Fabricated Housing for New Orleans-project van Larry Sass, uit 2008.

De site van FACADE staat voorlopig niet meer online. Via archive.org is de inhoud wel nog te bekijken met de link facade.mit.edu.

FACADE 2

In 2013 is het project FACADE 2 afgelopen. Doel van dit project was de verdere ontwikkeling van een tool voor snelle annotatie van architecturale documenten volgens het PIM-datamodel. Meer info op https://osc.hul.harvard.edu/liblab/proj/facade2.

Archiving the digital

Deze tweedaagse conferentie liep op 17 en 18 oktober in Londen en werd georganiseerd door de bibliotheek van het RIBA (Royal Institute of British Architects). Internationale experten kwamen samen en bespraken de problemen en mogelijke strategieën voor een duurzame bewaring van digitale ontwerpdocumenten, zoals CAD en BIM-files. De conferentie is uitgebreid online gedocumenteerd.

http://www.architecture.com/RIBA/Visitus/Library/Collections/ArchivingTheDigital/ArchivingTheDigital.aspx

The Archaeology of the digital

The Canadian Centre of Architecture (CCA) doet vanaf 2013 onderzoek naar het gebruik van computers in de architectuurwereld. Het project stelde zich twee vragen:

 • Hoe digitaal materiaal verzamelen, archiveren en beschrijven?
 • Hoe digitaal materiaal toegankelijk maken voor het publiek en voor onderzoek?

In het kader van dit project zijn ondertussen twee tentoonstellingen georganiseerd:

DURAARK

In 2012 is het Europese project DURAARK van start gegaan. Doel van dit project is de lange termijn archivering van het brede spectrum van architectuurdata, met een focus 3d puntenwolken en gebouwmodellen in BIM-software. DURAARK werkt aan een use case die een antwoord moet bieden op 3 hoofduitdagingen:

 • Geometrische verrijking van bestaande 3D-modellen (door bv. het verrijken van BIM-modellen met de resultaten uit 3d-scans.
 • Semantische verrijking van 3D-modellen (door o.a. gebruik van semantic webtechnologieën)
 • Preservatie van 3D-modellen voor toekomstig gebruik.

Voor deze laatste uitdaging wordt een workflow uitgetekend, met IFC en E57 als archiefformaten voor respectievelijk BIM-modellen en 3d-puntenwolken.

De visie van het projectteam rond de duurzame bewaring van architecturale 3D-data wordt uiteengezet in onderstaande presentatie:

KIM-PROJECT

Het KIM-project liep van 2006 tot 2009 en onderzocht preservatieprocessen voor CAD-informatie, vooral wat ingenieurdata betreft. De focus lag op PLM-data (Product Lifecycle Management) en hoe die te integreren met de CAD-bestanden. De focus lag dus niet zozeer op preservatie, maar wel op uitwisseling op lange termijn. Om de uitwisseling van CAD-data te vergemakkelijken, werd ervoor gekozen om de CAD-bestanden om te zetten naar 'lightweight'-representatieformaten, zoals 3D XML, JT, U3D enz. De tijdshorizon van digitale bewaring ligt in dit project op 30 tot 50 jaar.

Aangezien ieder representatieformaat zijn nadelen heeft, werd een beslissingstool ontwikkeld, RRoRIfE, die moet helpen bij de keuze van een juist formaat. Een andere tool, LiMMA, voorziet in het annoteren van CAD-modellen met PLM-data.

http://www.ukoln.ac.uk/projects/grand-challenge/presentations/ball.etal2008tcp_slides.pdf

LOTAR

LOTAR loopt vanaf 2008 en is een standaardiseringsproject voor de 3D CAD-bestanden het Product Data Management (PDM) van de luchtvaartindustrie. De standaarden van LOTAR worden gepubliceerd als EN9300 standaarden en National Aerospace Standards (NAS). De standaarden zijn gebaseerd op OAIS en op twee STEP-applicatieprotocollen. STEP is een uitwisselingsformaat voor CAD-data. Momenteel wordt er geopereerd in zes werkgroepen. Het doel van LOTAR is CAD-preservatie voor hergebruik in productieomgevingen.

http://lotar-international.org/