Project waarderen / fase 1 (2017-2018)

In de loop van 2017 en 2018 waardeerde het VAi 85 archieven uit de collectie. Een methodiek werd hiervoor uitgewerkt die ons in staat zal stellen om het collectiebeleid van het Architectuurarchief verder op punt te stellen, maar ook om onze partners in de erfgoedsector beter te ondersteunen bij het waarderen en beheren van architectuurarchieven.

Het project “Naar een blauwdruk voor een architectuurcollectie Vlaanderen”is één van de pilootprojecten waarderen die een subsidie ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap. De eerste fase van het project liep van oktober 2017 tot 2018 en had volgende doelstellingen:

  1. Een waarderingskader creëren voor de VAi-collectie, waarop het toekomstige collectie- en verzamelbeleid kan worden gebaseerd.
  2. De waardering van de historische APA-collectie op basis van dit waarderingskader. Hiermee bekomen we een collectieprofiel
  3. Het waarderingskader uitbouwen tot een instrument ter beschikking van de gehele culturele erfgoedsector, om het beheer en de acquisitie van architectuurarchieven over heel Vlaanderen te ondersteunen.

De historische APA-collectie in context

Op 1 januari 2018 zag het Architectuurarchief Vlaanderen het levenslicht. Deze organisatie die werkzaam is als de erfgoedafdeling van het Vlaams Architectuurinstituut is een samensmelting van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA). Met de integratie van het APA kreeg het Architectuurarchief Vlaanderen de verantwoordelijkheid over het beheer van een unieke collectie van meer dan 140 architectuurarchieven.

Het APA werd opgericht in de late jaren 80 en bouwde doorheen zijn bestaan een waardevolle collectie van private archieven uit die de architectuurpraktijk en gebouwde omgeving van 1800 tot vandaag documenteert. De collectie bevat archieven van grote namen uit de Belgische architectuurgeschiedenis, waaronder Léon Stynen en Bataille & ibens.

Meer info over de collectie vind je op collectie.architectuurarchiefvlaanderen.be.

De nood aan waardering van de collectie

Eén van de hoofdopdrachten van het nieuwe Architectuurarchief is het verzamelen, beheren en publiek maken van een architectuurcollectie op Vlaams niveau met internationale referentiewaarde. Deze ambitie impliceert dat de bestaande collectie van APA in een nieuw licht komt te staan.

Om een collectie op Vlaams niveau en van internationale betekenis uit te bouwen, dienen keuzes te worden gemaakt met respect voor de eigenheid van de historische APA-collectie. Om dit op een zorgvuldige manier te doen, zullen we de waarde en betekenis daarvan op heldere wijze in kaart brengen.

Hierbij willen we voldoen aan de Basisnormen voor een kwaliteitsvol waarderingsproject die binnen de Vlaamse erfgoedsector zijn opgesteld. Dit wil zeggen dat we methodisch te werk zullen gaan, door het uitbouwen van een waarderingskader, en participatief. Wij vragen input en ondersteuning zowel van experten als van partnerorganisaties uit de wereld van erfgoed en kunsten, maar ook van al onze medewerkers die elke dag met de collectie bezig zijn. Op die manier willen we komen tot een breed gedragen en gebalanceerde waardering van de archieven.