Kavelwoning Arbed, Gent
Copyright
ARCHITECTEN DE VYLDER VINCK TAILLIEU - GENT-BRUGGE

Kavelwoning Arbed

Ruwbouw maakt meteen kleur. De woning wisselt de eerder perfecte intonatie van de kleur van betonblokken af met houten roosteringen en vloeren, en witte wanden. De speling van het licht is hier ultiem. De betonblok absorbeert. De witte wanden reflecteren, de houten balken kleuren net genoeg.

Het stadsontwikkelingsbedrijf van de stad Gent ambieert niet alleen de ontwikkeling van nieuwe stadskwadranten of het hertekenen van bestaande stedelijke weefsels. In het project KAVEL oefent het stadsontwikkelingsbedrijf zich in het met precisie implementeren van kleinschalige huisvesting volgens andere principes dan wat gangbaar is. In het stedelijke weefsel zoekt het stadsontwikkelingsbedrijf naar kansen – desnoods door afbraak – om zelf nieuwe woningen te bouwen, hetzij enkelvoudig hetzij in een meervoudige reeks. Dat doen ze door aan jonge of bijzondere gezinnen de plek maar ook de architect aan te bieden tegen zeer gunstige voorwaarden. Middelen en verwachtingen worden hierbij op scherp gesteld: uiterste duurzaamheid tegen misschien wel onmogelijke economie. Durf om vastgoed anders te benaderen is allicht de enige uitweg uit die al dan niet vermeende patstelling waarin vastgoed zich zou bevinden.

Wat de vier woningen delen is dat ze door architecten de vylder vinck taillieu eerder in snede dan in plan ontworpen werden. Een eerder denkbeeldige oefening werd meegegeven aan de ontwerpers, maar wel een oefening die de echte realiteit van de stad als parameter aanhield: eerder smal maar wel diep; en uiteraard meerdere verdiepingen. Ontwerpen op snede is dan eigenlijk het gevolg van een dergelijk opzet.

Dit gebouw is gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen N°11. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door het architectuurbureau.


Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2013.

Projectdetails

TYPE GEBOUW:
LOCATIE:


Vincent-Evrardlaan

9050 Gent-Brugge

België

DATUM VOLTOOID:

01-06-2013

PERMALINK:

Meer gebouwen