Kavelwoning Tichel, Gent
Copyright
ARCHITECTEN DE VYLDER VINCK TAILLIEU - GENT

Kavelwoning Tichel

Woning T is een van de vier van het ensemble van kavelprojecten die moet omgaan met die bizarre naar elkaar toelopende muren, tot een punt op het einde van de tuin. Woning T bevindt zich uiterst rechts van dat ensemble, aanvankelijk was net de uiterst linkse woning eveneens een opdracht; maar dat viel later anders uit. Een op elke verdieping zich terugtrekkende achtergevel en een niet aansluitend dak met de wachtgevel rechts is misschien wel de meest expliciete ‘uitvoering’ van het ontwerp in snede om op die manier het licht overal toe te laten en de toenemende nauwte net zijn voordeel te laten.

Anderzijds is het insnijden voor elk van die woningen een motief, alleen al hoe de woningen zich tegenover de straat gedragen. Elke voordeur treedt terug en maakt zo plaats voor een tweede voorgevel, eigenlijk een portiek om even te wachten tot open wordt gedaan, of een erker. Waar de gevel op de lijn van de straat eerder gesloten is, is de tweede gevellijn eerder open maar ook daar zonder verlies aan intimiteit om op die manier de woning deel te laten zijn van de straat.

Het stadsontwikkelingsbedrijf van de stad Gent ambieert niet alleen de ontwikkeling van nieuwe stadskwadranten of het hertekenen van bestaande stedelijke weefsels. In het project KAVEL oefent het stadsontwikkelingsbedrijf zich in het met precisie implementeren van kleinschalige huisvesting volgens andere principes dan wat gangbaar is. In het stedelijke weefsel zoekt het stadsontwikkelingsbedrijf naar kansen – desnoods door afbraak – om zelf nieuwe woningen te bouwen, hetzij enkelvoudig hetzij in een meervoudige reeks. Dat doen ze door aan jonge of bijzondere gezinnen de plek maar ook de architect aan te bieden tegen zeer gunstige voorwaarden. Middelen en verwachtingen worden hierbij op scherp gesteld: uiterste duurzaamheid tegenover misschien wel onmogelijke economie. Durf om vastgoed anders te benaderen is allicht de enige uitweg uit die al dan niet vermeende patstelling waarin vastgoed zich zou bevinden.

Wat de vier woningen delen is dat ze door architecten de vylder vinck taillieu eerder in snede dan in plan ontworpen werden. Een eerder denkbeeldige oefening werd meegegeven aan de ontwerpers, maar wel een oefening die de echte realiteit van de stad als parameter aanhield: eerder smal maar wel diep; en uiteraard meerdere verdiepingen. Ontwerpen op snede is dan eigenlijk het gevolg van een dergelijk opzet.

Dit gebouw is gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen N°11. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door het architectuurbureau.

Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2013.

Projectdetails

TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

9000 Gent

België

DATUM VOLTOOID:

01-03-2013

PERMALINK:

Meer gebouwen