CRIT./Peter Swinnen, oorspronkelijk ontwerp: René Heyvaert, Woning Heyvaert, Destelbergen © Filip Dujardin
Copyright
CRIT./PETER SWINNEN, OORSPRONKELIJK ONTWERP: RENÉ HEYVAERT - DESTELBERGEN

Woning Heyvaert

De woning Heyvaert is een ontwerp van René Heyvaert, uit 1958, voor zijn broer Gilbert Heyvaert. Het is een van Heyvaerts weinige architectonische werken, maar wel een sleutelproject dat zijn ideeën over materiaal en ruimte toont. De experimentele woning getuigt van een doorgedreven economie der middelen, een (oneigenlijk) gebruik van 'moderne' arme materialen en een daaruit voortvloeiende poëzie van de bricolage. Tussen 2015 en 2017 restaureerde en renoveerde Peter Swinnen een gedeelte van de woning. De eerste fase behelsde voornamelijk de eerste verdieping. Meervoudige lekken en een natuurlijk gebruik over de jaren heen hadden de structuur aangetast. De architect besliste samen met de opdrachtgever, de oorspronkelijke 91-jarige bewoner, om met enkele gerichte ingrepen de woning te actualiseren. De woning blijft relevant omdat ze tot op vandaag de attitude van de hedendaagse architectuur, onder andere in Vlaanderen, beïnvloedt en uitdaagt, ten goede en ten kwade.

Deze tekst is gebaseerd op de projecttekst van de architecten en het essay van Eireen Schreurs, dat werd gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen N°14. Wanneer attitudes vorm krijgen.


Projectdetails

TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

Goudmijnstraat 36

9070 Destelbergen

België

DATUM VOLTOOID:

februari 2017

PERMALINK:

Meer gebouwen