Architectenbureau Bart Dehaene, Sociale woningen Schaerdeke, Lo-Reninge © Dieter Van Caneghem
Copyright
ARCHITECTENBUREAU BART DEHAENE - LO-RENINGE

Sociale woningen Schaerdeke

Het sociale woningproject Schaerdeke omvat 16 koop- en huurwoningen. Het is organisch gegroeid uit de inplanting in de omgeving en lijkt te vervloeien met het bestaande pittoreske samenspel van Lo-Reninge. De architecten gebruiken de gebouwde context als een waaier aan streekgebonden elementen waaruit ze kunnen plukken. Het samenbrengen van twee woningen onder één dak is een middenweg tussen de kleine korrel van de dichte kern enerzijds en de grovere bouwkorrel van verafgelegen uitbreidingen anderzijds. De groene binnenhof tussen de rechte en gekromde woningen fungeert als sociale motor voor ontmoetingen tussen de bewoners en sluit rechtstreeks aan op de openbare weg. De ruimtelijke structuur is wat onorthodox, maar is in lijn met de typisch middeleeuwse kern, waarin de gebouwde elementen ten opzichte van elkaar lijken te zijn verschoven. Tussen rijwoningen kan zo de poort naar een weiland opduiken. De zuilen voor de entrees kan je beschouwen als objets trouvés uit het oude stadhuis. Ze benadrukken symbolisch hoe een sociaal woonproject ook lokaal gebonden kan zijn binnen het raster dat de administratie heeft uitgezet.

Deze tekst is gebaseerd op de projecttekst van de architecten en het essay van Isabelle Blancke & Jürgen Vandewalle, dat werd gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen N°14. Wanneer attitudes vorm krijgen.


Projectdetails

TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

Schaerdeke - Willem Van Loolaan

8647 Lo-Reninge

België

DATUM VOLTOOID:

mei 2019

PERMALINK:

Meer gebouwen