BROEKX-SCHIEPERS ARCHITECTEN - LUMMEN

Sociale huurwoningen

Architecten Broekx-Schiepers introduceren een nieuw type op maat van het woondorp. Het type roept geen associaties op met sociale woningbouw, maar doet veeleer denken aan een verlaten speelplaats. Of beter nog, een koer op schaal van het lint.

- auteur Oswald Devisch

De kavel voor de sociale woningen in Lummen was een verademing binnen de eindeloze nevenschikking van individuele woningen in de omgeving. De overmaat, het open en groene karakter en de losse inplanting van een vervallen boerderijtje waren meteen ook het startpunt voor het ontwerp.

Het volume van de zeven gelijkvloerse woningen wordt door Broekx-Schiepers Architecten zo ver mogelijk teruggeplooid op het terrein en vormt de aangedikte grens tussen een smalle zone met individuele tuinen en een groot collectief plein aan de straatzijde. Een centrale luifel definieert hier een plek voor diverse gemeenschappelijke activiteiten.

De ondiepe woningen zijn opgevat als een slimme enfilade van ruimtes. Gangen zijn overbodig, iedere ruimte baadt in het licht en elke woning heeft een evenwaardige relatie met tuin én plein.

Het spel dat in het gevelbeeld ontstaat tussen de herhaling van dezelfde woning en de schijnbaar willekeurige afwisseling van rode baksteen, vezelcementplaat en de verspringende dakrand, karakteriseert de zeven woningen ondubbelzinnig als een samenhangend geheel.

Dit gebouw is gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen N°11. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door het architectuurbureau.

Projectdetails

TYPE GEBOUW:
LOCATIE:

Helvetiastraat 36

3560 Lummen

België

DATUM VOLTOOID:

01-12-2012

PERMALINK:

Meer gebouwen